«Vedtaket kommer også kort tid
...
«Vedtaket kommer også kort tid etter uroen knyttet til utleie av Oslofjord Arena. Og vi skal ikke mer enn noen måneder tilbake før Forum Scene i Bergen var i søkelyset på grunn av koblingen til pinsemenigheten Salt», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser Oslofjord Convention Center. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
leder
Urovekkende signaler fra studentene
Del
Vedtaket signaliserer en sekulær intoleranse som det nå er nødvendig at landets politiske ledere advarer mot.

Fredag kunne vi lese i Dagen at studentparlamentet ved Universitet i Agder onsdag vedtok det de kaller en resolusjon for «Et religiøst- og livssynsnøytralt undervisningslokale».

Bak disse ordene finner vi et vedtak som baserer seg på en urovekkende tenkning. Hvis dette skulle bli den rådende tilnærmingen hos hovedstrømmen av studenter i vår tid, må vi forberede oss på steilere fronter i samfunnet.

For studentenes vedtak innebærer en oppfordring til universitetet om ikke å benytte lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte aktører til avvikling av eksamen eller større arrangementer.

Rundt i landet har blant annet menighetslokaler vært kjærkomne for både universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner til slike formål. Til grunn for dette ønsket ligger en frykt for at noen studenter ikke vil føle seg velkomne i disse lokalene.

I praksis gjenstår det å se om vedtaket får de store konsekvensene. Universitetet signaliserer at de vil lytte til studentene, men det er ikke gitt at de vil følge oppfordringen. Siden det er studentparlamentet som har fattet vedtaket, kan det likevel gi en pekepinn med tanke på hvordan fremtidens ledere tenker. Og det er ikke oppløftende signaler som blir sendt på mangfoldets vegne.

Med ønsket om å begrense noens opplevde utenforskap, etablerer man nye utenforskap. For eksempel gjelder det de UiA-studentene som selv tilhører Filadelfia, som står bak Q42-bygget, og identifiserer seg med menighetens profil. Og det gjelder studenter som tilhører en hel rekke andre miljøer med lignende overbevisning.

De får nå beskjed fra sine egne medstudenter om at det de står for er så utålelig at det ikke en gang er ønskelig å avvikle eksamen i lokalene deres. Her er det ikke nok om man ribber lokalet for religiøse symboler.

Selve det faktum at et bygg har religiøse eiere er nok til at studentene får piggene ut. Hvordan har dette kunnet skje, i et land som Norge, hvor Grunnloven fortsatt viser til vår 1000-årige kristne arv?

Vedtaket kommer også kort tid etter uroen knyttet til utleie av Oslofjord Arena. Og vi skal ikke mer enn noen måneder tilbake før Forum Scene i Bergen var i søkelyset på grunn av koblingen til pinsemenigheten Salt.

Den holdningen studentparlamentet demonstrerer, uttrykker det motsatte av et ønske om mangfold. Snarere bidrar den til mistenkeliggjøring av religiøse miljøer. Vedtaket signaliserer en sekulær intoleranse som det nå er nødvendig at landets politiske ledere advarer mot.

For også i fremtidens Norge kommer det til å finnes ulike oppfatninger og ståsteder, og dette kommer også til å omfatte spørsmål som har stor personlig betydning for mange mennesker. Forsøkene på å distansere seg fra eller å strupe dem som tror og tenker annerledes enn flertallet, bidrar til fremmedgjøring og polarisering, i stedet for økt forståelse og respekt.

Universitetet i Agder bør sende et tydelig signal om at de ikke ønsker å etterkomme ønsket fra studentparlamentet. Og studentene bør tenke gjennom hvor den tenkningen som vedtaket bærer bud om fører hen.

sekulær,sekulære,sekularisering,leder,lederartikkel,religion,forum kino,forum scene,q42,oslofjord convention center,oslofjord arena