Kulturminister Trine Skei Gran
...
Kulturminister Trine Skei Grande presenterte stortingsmelding om frivillighet på DOGA i Oslo for halvannet år siden. Nå lover hun mer penger til frivilligheten i kommende budsjetter. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix
leder
Full frihet for frivilligheten
Del
Det er meningsløst å skulle skatte av ulønnet arbeid og uegennyttig innsats, til beste for medmennesker og samfunnet.

Før jul fikk frivillige lag og organisasjoner 1.600 millioner kroner fra staten. Det var ikke en julegave på forhånd, men tilbakebetaling av moms på innkjøp av varer og tjenester.

Tilbakebetalingen er et resultat av en lang kamp mot byråkrati og politikere for å få forståelse for at det er meningsløst å skulle skatte av ulønnet arbeid og uegennyttig innsats, til beste for medmennesker og samfunnet.

Selv om det offentlige nå betaler tilbake, er det fortsatt et godt stykke igjen til at kravet om full momskompensasjon er nådd. Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge, som organiserer over 300 medlemsorganisasjoner, mener at staten må ut med ytterligere 350 millioner kroner for å sørge for at organisasjonene får tilbakebetalt alle momsutgifter.

Regjeringen har lovet at momskompensasjonen skal opp til 1,8 milliarder kroner innen 2021. Nå har den bare et budsjettforslag igjen for å nå det målet. Det betyr at de fire partiene må finne 200 millioner kroner ekstra til ordningen når de før påske tar inn på hotell for å starte forhandlingene om neste års budsjett. Men skal regjeringen imøtekomme frivillighetens krav må de altså plusse på ytterligere 150 millioner kroner.

Da årets kompensasjon var klar, skrøt kulturminister Trine Skei Grande (V) av at bevilgningene til frivillige organisasjoner har økt med 700 millioner kroner fra 2013 og fram til nå. Hun nevnte ikke at regjeringspartiene i Stortinget kuttet neste års overføringer med 15 millioner kroner da de gjennomførte høstens budsjettforhandlinger.

Om man studerer den snart et år gamle Granavollen-erklæringen, som redegjør for regjeringens politiske målsettinger, så er faktisk frivillig arbeid og frivilligheten omtalt 50 ganger. Det må bety en reell anerkjennelse av frivillig innsats og dugnadsånd som en vesentlig faktor i samfunnsbygging og samfunnsutvikling.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå bekrefter hvor viktig denne delen av sivilsamfunnet er: Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017. Innsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.000 årsverk og 63 prosent av befolkningen over 15 år har utført frivillig arbeid i løpet av det siste året. I tillegg vet vi at Norge ligger svært høyt i frivillig arbeid sammenlignet med andre land.

I Granavollen-erklæringen sier regjeringen at den vil bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjonsordningen. Den lover også å bidra til at «frivilligheten vokser frem nedenfra, friere fra politisk styring og med en utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede og ubyråkratiske støtteordninger.»

Konklusjonen, som regjeringen ikke trekker, må være å sette frivilligheten helt fri ved å innføre full momskompensasjon allerede i neste års budsjett. Det bør være åpenbart at staten ikke skal kreve inn skattekroner fra et folkelig engasjement og en omfattende innsats som sparer den samme staten for milliarder av budsjettkroner hvert eneste år.

budsjett,frivilligheten,momskompensasjon,trine skei grande,leder,frivillighet