«Etter vår mening bør en styrk
...
«Etter vår mening bør en styrking av lokal presse ikke gå på bekostning av de meningsbærende avisene. Spesielt ikke når kulturminister Trine Skei Grande (V) har signalisert at hun er opptatt av at både geografiske og tematiske hvite flekker skal fjernes», skriver Dagen på lederplass. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix
leder
Livssyn er en hvit flekk i journalistikken
Del
Det er rart hvis det bare skal være Senterpartiet og de andre rødgrønne som kjemper for de meningsbærende avisene.

Norske lokalaviser skriver nesten aldri om religion, viser en ny undersøkelse som Dagen omtalte tidligere i uken. Kun en prosent av stoffet i disse mediene er fra livssynsområdet.

Vi er dessverre ikke overrasket over disse magre tallene. De bekrefter snarere det bestemte inntrykket vi har hatt av at det religiøse Norge generelt - og Kristen-Norge spesielt - blir stemoderlig behandlet i pressen. Vi er også enig i de grunnene som førsteamanuensis Lisbeth Morlandstø ved Nord universitet lister opp om hvorfor det er slik.

Hun peker på at stoff om livssyn har lav status i norske redaksjoner. Morlandstø har også inntrykk av at kunnskapen om religion jevnt over er lav i pressen. – Hvis ingen i redaksjonen har kompetanse på feltet, er det skummelt å dra ut til en menighet eller livssynsorganisasjon og lage en sak, sier hun til Dagen.

Da kulturminister Trine Skei Grande i vår la frem den nye mediestøttemeldingen, var hun opptatt av det hun kalte «journalistikkens hvite flekker». Det kan dreie seg om geografiske områder som ikke blir godt nok dekket, men også saksfelt som det drives for lite journalistikk på. Dette siste fenomenet kalte kulturministeren for «hvite tematiske flekker».

For å få fjernet disse hvite flekkene i journalistikken ville Trine Skei Grande blant annet bruke pressestøtten. Og hun har varslet - og allerede satt i gang - en omfordeling av midler fra de meningsbærende avisene og over til lokal presse. Men på den måten får kulturministeren bare gjort noe med de geografiske hvite flekkene. Den tematiske underdekkingen av religion får hun jo ikke fikset. Snarere tvert imot.

De to kristne dagsavisene i Norge, Dagen og Vårt Land, rammes hardt av den nye innretningen av ordningen. Begge avisene øker opplaget, men får altså likevel redusert pressestøtte. Det er det vanskelig å forsone seg med. Fra politisk hold har Presse-Norge fått klare signaler om at vi må omstille oss til den nye, digitale virkeligheten.

Det har vi også gjort. Vi har gjennomført en kostbar endring for å skape digital bærekraft. Men belønningen etter å ha opplevd stor digital vekst, er altså lavere pressestøtte.

Det betyr reduserte muligheter til å lage journalistikk om det kraftig underdekkede livssynsområdet. Denne viktige samfunnssektoren dekkes jo nesten ikke av de store, toneangivende mediene. Og nå har vi altså også tall på at slik journalistikk nesten er fraværende i lokale aviser også.

Misforstå oss ikke, vi unner lokalavisene en bedre ressurssituasjon. Men etter vår mening bør en styrking av lokal presse ikke gå på bekostning av de meningsbærende avisene. Spesielt ikke når kulturministeren har signalisert at hun er opptatt av at både geografiske og tematiske hvite flekker skal fjernes. Slik sett er det noe dypt ulogisk i at aviser som Dagen og Vårt Land skal få vanskelige økonomiske kår fremover.

Vi setter i det lengste vår lit til at i hvert fall regjeringspartiet KrF skal forstå dette. Det er rart hvis det bare skal være Senterpartiet og de andre rødgrønne som kjemper for de meningsbærende avisene.

paywall
paywall
trine skei grande,pressestøtte,journalistikk,media,journalister,livssyn,mediestøtte,kultur,aviser,religion,tro