I løpet av de to siste ukene e
...
I løpet av de to siste ukene er 13 kirker blitt stengt i Algerie. Foto: Privat
Leder
Når kirker stenges i Algerie
Del
De siste tiårene har Algerie opplevd en kraftig vekkelse. Nå stenges kirke etter kirke.

De siste tiårene har Algerie opplevd en kraftig vekkelse. Den ene kirken etter den andre er blitt plantet i dette landet som har gamle kristne røtter. Dét er den gode nyheten. Den dårlige nyheten er at kirke etter kirke er blitt stengt de siste ukene. Det er svært symboltungt når væpnet politi marsjerer inn i kirkerommet, hiver ut kvinner og barn, ungdommer og gamle, og forsegler døren.

Medregnet en kirke som fikk varsel på torsdag om at den skulle stenge, har lokalt politi på myndighetenes vegne nå stengt 13 kirker bare de to siste ukene. Blant disse er to av Algeries største protestantiske kirker. I tillegg har åtte menigheter blitt kastet ut av lokalene de leier, etter at politiet har lagt press på huseierne om å avslutte leieavtalene.

«Vi klandrer ikke politifolkene. De utfører bare ordre», sier en kirkeleder. Lederne for de protestantiske kirkene har oppfordret medlemmene sine til å opptre rolig, og til nå har politiet stort sett oppført seg sivilisert.

Torsdag kveld kom det imidlertid melding om at nær hundre personer var blitt arrestert da de prøvde å arrangere en demonstrasjon mot de mange kirkestengningene. Meldinger om at noen av demonstrantene er blitt slått av politiet, er urovekkende.

Algeriske myndigheter stiller umulige krav til de protestantiske kirkene. Etter en forordning som ble innført i 2006, må alle som arrangerer ikke-muslimske gudstjenester ha lisens. Problemet er at myndighetene ikke har innvilget en eneste lisenssøknad fra protestantiske kirker siden denne regelen ble innført.

Når de samme myndighetene nå krever at kirkene viser frem lisensene som gir dem lov å ha møter, vet de inderlig vel at kirkene ikke har dette. Like fullt blir manglende lisenser brukt som påskudd for å stenge kirkene. Dette er uredelig oppførsel av algeriske myndigheter.

De fleste som er blitt kristne under vekkelsen i Algerie er muslimer fra kabylefolket, en av berber-folkegruppene som var i Nord-Afrika lenge før araberne kom med islam på 600-tallet. De kristne kabylene mener at de historisk sett har kristne røtter, at forfedrene deres var del av kirken i Nord-Afrika i de første hundreårene.

At muslimer blir kristne, er sjelden populært i den muslimske verden. Selv om det langt fra har vært uproblematisk å være konvertitt i Algerie, har de kristne fra kabylefolket møtt mindre forfølgelse enn mange andre steder.

Nå kan dette se ut til å endre seg. Lokale kirkeledere sier de merker at kirkeveksten gjør myndighetene urolige. De tolker hendelsene de siste ukene som et forsøk fra myndighetenes side på å appellere til radikale, muslimske krefter i en tid der den politiske situasjonen i landet er uavklart.

Nasjonalforsamlingen valgte i juli islamisten Slimane Chenine til sin nye leder. Landet har lenge vært preget av omfattende demonstrasjoner, og presidentvalget som var planlagt i juli er blitt utsatt til desember.

Algeries unge kirke svært sårbar. I en tid der det ser ut som de har få venner nasjonalt, er det desto viktigere at de opplever støtte internasjonalt, både politisk og åndelig. La oss alle be for Algerie!

Vi oppfordrer også norske politikere og menneskerettighetsorganisasjoner til å bruke sine tilgjengelige kanaler for å legge press på algeriske myndigheter så trosfriheten og forsamlingsfriheten respekteres.

lederartikkel,leder,algerie,kari fure,forfølgelse,kabyle-folket,slimane chenine