Kronprins Haakon (til venstre)
...
Kronprins Haakon (til venstre) og kong Harald lytter på konfirmanten, prinsesse Ingrid Alexandra, som holder sin takketale under lunsjen på Slottet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
leder
Det som kjennetegner en Jesu disippel
Del
Det var både sterkt og vakkert å følge prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjonsgudstjeneste i Slottskapellet lørdag. Tronarvingen fremstår som en årvåken og samfunnsengasjert ung kvinne. Det lover godt for kongehusets fremtid.

Da Grunnloven ble endret i 2012 var det ulike oppfatninger om hvorvidt Norges monark fortsatt skal være forpliktet til å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Dette kunne vi lese om i Dagen lørdag.

Kong Harald uttrykte den gangen sitt ønske om å videreføre den etablerte ordningen. Det er sannsynlig at Ingrid Alexandra hadde valgt kirkelig konfirmasjon uansett. Men kongefamiliens grunnlovsforankrede kristne tilknytning står på en slik dag også som en påminnelse om den kristne tros fortsatte betydning i det moderne Norge.

Oslo-biskop Kari Veiteberg fremhevet i sin preken blant annet at det ikke er kirkens oppgave å gi svar på spørsmål ingen stiller. Slik understreket hun det som er kirkens hovedoppdrag i verden, nemlig å peke på menneskenes behov for en frelser, og på Jesus Kristus som svaret på dette behovet.

Det er gledelig at ikke minst kronprinsesse Mette-Marit ved flere anledninger har satt ord på sin egen tro, og slik viser at denne lever videre også i den generasjonen som i sin tid skal overta den norske tronen.

Det er ikke utenkelig at kronprinsessens forkjærlighet for salmedikteren Svein Ellingsen var medvirkende til at to av hans salmer ble sunget under konfirmasjonsgudstjenesten.

Et av gudstjenestens høydepunkter var utvilsomt prinsessens egen gjengivelse av Frans av Assisis bønn.

I en tid hvor kristennavnet blir brukt til ulike politiske formål, mer eller mindre løsrevet fra kristen tro, er det verdifullt å bli minnet om hva som kjennetegner en Jesu disippel.

Sammen med mange kristne som gjennom århundrene har bedt til Gud, uttrykte Ingrid Alexandra sitt ønske om å «bringe kjærlighet der hatet rår», om å «bringe tro der tvilen rår». Og hun ba, stadig med Frans av Assissi: «La meg ikke søke så meget å bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som det å elske!»

Artist Maria Solheim fremførte salmen «Jeg er i Herrens hender» da prinsesse Ingrid Alexandra ble døpt. Lørdag var hun igjen på plass og fremførte den vakre salmen på nytt. Den beskriver et dypt kristelig rammeverk om livet.

Kong Harald var også personlig i sin tale til konfirmanten etter gudstjenesten da han sa at «konfirmasjonen åpner også for en dypt personlig plattform for livet. Noe som bærer gjennom alt. For meg har trosforankringen vært viktig. Og kanskje vil også du kjenne styrke ved den gjennom ditt liv.»

Konfirmanten satte selv ord på noe av kjernen i den kristne tro da hun siterte avslutningen på Frans av Assisis bønn: «Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!»

leder,lederartikkel,debatt,kari veiteberg,ingrid alexandra,svein ellingsen,mette-marit,kronprinsesse mette-marit,kong harald