Be for familien Hareide
Del
ÅPENT BREV TIL REDAKTØR SELBEKK

Jeg leser med glede dine mange ledere og er glad for den tydelige røst du og avisen er inn i vår tid. Det behøves mer enn noen gang.

Men jeg savner en leder som virkelig ser og forstår den åndskamp som i disse dager utkjempes i vårt land. Knut Arild Hareides klare og modige tale til sine egne, der han avslutningsvis kom med sitt råd om veien videre, har vekket en hel nasjon. Mange har ventet på nettopp dette og ønsket talen velkommen. Andre opplever at budskapet røsker i hele vårt politiske system. Spesielt høyresiden har gått høyt på banen og sist ut i dag er statsminister Erna Solberg.

Det mangler ikke på advarsler, fra hans egne nestledere og store deler av partiets grunnfjell, men også fra andre politikere, personer som omtaler seg som hans venner, men som man nå må spørre om heller prioriterer politisk makt og posisjon på første plass.

Vebjørn Selbekk – det er her jeg hadde håpet og ønsket at du hadde hevet deg over den vanlige debatten som fyller media og andre sosiale flater og sett behovet for å løfte nivået til det som virkelig betyr noe for vår nasjon

Jeg savner dere kirkeledere, dere bønnegeneraler, dere kristne pressefolk og alle dere andre som jeg trodde så situasjonen fra et perspektiv som var løftet over de daglige omstendigheter. For nå utkjempes kampen som kan endre retningen i vårt land, der vi kan snu en nedadgående trend som snart har utradert Gud fra vårt samfunn og som har satt normer og de gode verdier i fritt spill. Nå trenges det forkynnelse som peker på nettopp dette, og ikke minst behøves det bønn. Bønn for Norge, for vårt folk, styresmakter og ikke minst for Knut Arild Hareide og hans familie som står i en utsatt stilling.

Hareide pekte mot slutten av sin tale på et retningsvalg som gikk mot sentrum-venstre og inkluderte bla Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg er ikke naiv og har fått med meg den stadige nedkjemping av kristendommen de rød-grønne bedrev i vårt land, spesielt de siste par tiår. Jeg er også klar over at vår partileder Hareide gikk i Prideparade, at han ikke kritiserte sommerens vigsel mellom to lesbiske kvinner der både prest og minst av dem som ble vidd var tilknyttet KRF. Jeg støtter ingenting av dette og hadde gjerne sett at det var ugjort.

Men ingen av delene får meg til å kaste hverken partiet eller partilederen på bålet, for er det noen gang vi behøver et kristent parti og kristne politikere i vårt land så er det nå.

Jeg har stor respekt for dem som sliter med å kanskje måtte svelge et nederlag i form av et endret veivalg. Jeg forstår dem som liker Erna Solberg bedre enn Jonas Gard Støre. Jeg forstår også dem som mener KRF har oppnådd mye med å være et støtteparti for Solbergs regjering de siste fem år. Men kan vi for et øyeblikk greie å løfte blikket over utenrikspolitikk, skattelettelser, kommunesammenslåinger osv. og heller se de store verdier, de som virkelig betyr noe i vårt samfunn ? Se menneskene, vise varme, omsorg og kjærlighet for hverandre ? Og løfte fram Bibelens evangelium som påvirker vår nasjon på en god måte ?

Ingen andre partier kan formidle det kristne evangelium i vårt samfunn som KRF kan. Vi har en partileder og hans ektefelle som åpent bekjenner sin kristne tro og som virkelig står opp for den. Jeg oppfordrer derfor til en bønnering rundt Hareide og hans familie. De trenger styrke, beskyttelse og klarsyn i veien videre. La oss vise at vi bryr oss om dem.

Og Selbekk – du stod selv alene med din familie da karikaturstriden raste som verst, du savnet støtten som aldri kom. Kan du på noe vis sette deg inn i Hareides sted, kampen han står i nå for det han virkelig tror på og det han kjemper for? Og kan du se verdien av igjen å bringe Gud tilbake til vår nasjon?

Med hilsen

Svein Magne Meland

Medlem Flekkefjord KRF