DEBATT: «Nå skal det sies at i
...
DEBATT: «Nå skal det sies at ingen av de Teigen har trukket frem er perfekte mennesker. Og ja, mange av dem kjenner hverandre og har dels samarbeidet. Men det ligger da ingenting suspekt i dette», skriver Ole Gramstad Jensen. Bildet viser pastor Bill Johnson, som Arne Helge Teigen mener er en av lederne for NAR-bevegelsen. Foto: Tarjei Gilje
debatt
Drøye beskyldninger
Del
Det er urovekkende at Arne Helge Teigen ikke har mer å komme med når han skal forsvare sine påstander.

Arne Helge Teigen svekker sine argumenter i sitt innlegg av 19.04.21.

Hvis Youtube-videoer og utgitte bøker er alt som skiller konspirasjonsteori fra beviselighet så er det en rekke «klassikere» som nå må revurderes.

Jeg har tidligere nevnt Illuminati. Amazon har over 5.000 bøker tilgjengelig om Illuminati-konspirasjonen. Youtube har også masse å by på.

Betyr dette at Illuminati beviselig eksisterer som en bevegelse med mål om å kontrollere verden? Det gjør det selvsagt ikke. Det betyr bare at mange tror det.

Det er urovekkende at Teigen ikke har mer å komme med når han skal forsvare sine påstander. Han fremmer drøye beskyldninger mot navngitte kristenledere, og det er trist å lese kommentarfeltene i kjølvannet av dette.

Så blir det også litt snodig når Teigen skriver «Skal jeg si at bøkene jeg leser, og bevegelsen disse påviselig genererer, ikke eksisterer?» Hvordan mener da Teigen at denne «genereringen» skjer?

Er det litteraturen som ved en underlig osmose har utviklet en bevegelse som ingen har eierskap til? Har man videre en forklaringsmodell på hvordan personene i den påståtte bevegelsen forholder seg til hverandre?

Hvem leder bevegelsen, og hvordan avgjør de strategi og eventuelle stridsspørsmål? Hvordan er beslutningsprosessene og hvordan kommer man frem til konsensus om hva man står for?

Alt dette er bærebjelker i enhver organisasjon, formell eller uformell. Fraværet av slik forklaringsmodell er en klar indikasjon på at NAR ikke er noe annet enn oppkonstruert tankespinn.

Felles for mange konspirasjonsteorier er at de handler om skjulte nettverk, skjulte motiver og ofte et ønske om en eller annen form for herredømme. Hvis man leser (hele) definisjonen av begrepet «konspirasjonsteori» i Store norske leksikon, så kan man saktens nikke gjenkjennelig.

Påstanden om en global amerikansk nasjonalistisk bevegelse, som i kraft av et gudegitt herskermandat ønsker å opprette Guds rike på jorden som politisk størrelse, fremstår som for utrolig til å være sann. Når noe er for utrolig til å være sant, da er det som regel ikke sant.

Nå skal det sies at ingen av de Teigen har trukket frem er perfekte mennesker. Og ja, mange av dem kjenner hverandre og har dels samarbeidet. Men det ligger da ingenting suspekt i dette!

Når konkrete profetier ikke går i oppfyllelse så er det selvsagt tid for ransakelse. Men ikke steining. Jeg vil hevde det er et enda større feiltrinn å felle en feilaktig dom mot en kristen bror eller søster, på et altfor tynt grunnlag.

Det bør vi alle legge oss på minnet.

debatt,ole gramstad jensen,illuminati,konspirasjon,arne helge teigen,profetier