REAKSJON: NRKs reaksjon er ikk
...
REAKSJON: NRKs reaksjon er ikke bare uforståelig men moralsk forkastelig. Ved ikke å ta reelle grep over for Matheson – og jeg mener avskjedigelse ville vært det eneste rette – sender NRK budskapet at antisemittiske holdninger blant deres programledere er akseptert, skriver Roar Sørensen. På bildet ser vi NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. 
 Foto: Vidar Ruud / NTB
debatt
Hva sier Mathesons uttalelser om jødehatet i Norge?
Del
Om ikke Shaun Henrik Mathesons ekstreme uttalelser får konsekvenser, hvor går da NRKs røde linje i forhold til antisemittisme? Finnes den?

Etter en storm av kritikk mot NRK, kom Shaun Henrik Matheson på onsdag med en unnskyldning for hans ekstreme uttalelser om Israel og jøder gitt på hans program på NRK P13 på tirsdag denne uken (Han brukte ikke ordet «jøde», men med sarkastisk tone termen «Guds utvalgte folk»).

Unnskyldningen inneholder de korrekte ordene og formuleringene selv om det er vanskelig å tro at de innebærer en genuin anger fra Mathesons side.

Hans tirade av hat på tirsdag var bare for intens, for lang og for detaljert til at det hele var en glipp og at han «ikke mener det» slik han sier i sin beklagelse.

Men nå er det ikke min jobb å granske Mathesons indre tanker og følelser – og det er faktisk mindre relevant i forhold til skaden han har gjort. Ordene ble uttalt på en riksdekkende kanal og kan ikke tas tilbake.

Det som skremmer mer enn noe annet i denne saken er det faktum at Matheson faktisk trodde han kunne komme unna med sine uttalelser; at det fantes en stor nok aksept i den norske befolkningen til at også dette ville passere.

Med andre ord, Matheson var overbevist at antisemittiske holdninger var så utbredt i det norske samfunnet at ingen eller meget få ville reagere. For dette var klare antisemittiske uttrykk – det går ikke å gjemme seg bak påstanden «legitim kritikk av Israel.»

Matheson ville aldri uttrykt støtte for fenomener som nynazisme, islamofobi, pedofili eller rasisme (selv om antisemittisme også er rasisme). Det går ikke – selvsagt med rette – å si noe som skulle kunne tolkes som støtte for disse sakene. Det ville skapt en orkan av protester og debatter og med stor sannsynlighet ledet til avskjedigelse. Men Matheson må ha trodd at hans forkastelige ytringer ville slippe gjennom.

Og det som virkelig skremmer er at han kan ha rett. Det er korrekt at NRK ble nedringt og mail-bombet av klager etter innslaget, men det virker som de aller fleste klagene kom fra en mindre, men dedikert gruppe kristne Israelvenner – selv om det garantert fantes andre også som reagerte. Kudos til alle disse.

De fleste større aviser har også hatt et oppslag om saken, og NRK hadde en kortere debatt på onsdagskvelden, men det har så langt ikke ledet til en bred og seriøs diskusjon over antisemittiske holdninger i det norske samfunnet.

NRKs reaksjon er å betegne uttalelsene som et overtramp og å beklage hendelsen, men de tillegger at «det ikke vil få konsekvenser» for Matheson. Dette viser hvor lett de tar på saken. En slik reaksjon er fullstendig uforståelig med tanke på den norske historien i forhold til jødene – noe som helt nylig ble aktualisert gjennom filmen «Den største forbrytelsen» basert på boken av Marte Michelet.

Man skal bruke historiske sammenligninger med forsiktighet, men man kan samtidig ikke unngå å legge merke til hvor likelydige Mathesons uttalelser er til holdninger som ble uttrykt mot jødene på 30- og 40-tallet i dette landet. Med tanke på de katastrofale følgene jødehatet fikk den gang, er det ikke bare korrekt, men en moralsk plikt, å dra sammenligningen til Mathesons uttalelser.

NRKs reaksjon er ikke bare uforståelig, men moralsk forkastelig. Ved ikke å ta reelle grep over for Matheson – og jeg mener avskjedigelse ville vært det eneste rette – sender NRK budskapet at antisemittiske holdninger blant deres programledere er akseptert.

Med tanke på at NRK stadig, og oftest med rette, er utsatt for kritikk i forhold til deres dekning av Israel (som iblant går fra legitim kritikk av en stat til demonisering, bruk av dobbelstandarder og antisemittisme), hadde de her en mulighet til å rydde opp og sende et tydelig signal om at det finnes røde linjer.

Om ikke Mathesons ekstreme uttalelser får konsekvenser, hvor går da NRKs røde linje i forhold til antisemittisme? Finnes den?

Og for å henvende meg til NRK; med deres enorme ressurser og offentlige finansiering bærer dere et nasjonalt ansvar. For øyeblikket er dere, om dere vil eller ikke, med på å spre og sementere antisemittiske holdninger i befolkningen.

Det er ikke et ansvar dere kan springe fra den dagen ord blir til handling – måtte det aldri skje!

nrk,israel,shaun henrik matheson,jøder,antisemittisme,kritikk,rasisme,roar sørensen,israel next