FN: FNs generalsekretær Antóni
...
FN: FNs generalsekretær António Guterres (bildet) sa tidligere denne måneden at koronaviruset vil skape ettervirkninger som verden må kjempe mot i flere tiår, selv hvis vaksiner blir godkjent nå, skriver Dagfinn Høybråten. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB
innspill: utenriks
Hvem er De andre hvis alle er i samme båt?
Del
Covid-19 er et enormt og felles globalt problem. Det er også en enorm og felles global erfaring. Vi erfarer at vi er gjensidig avhengige av hverandre. Vi erfarer at det er nødvendig å stille opp for hverandre for å kunne lykkes. I møte med koronapandemien er det ikke noe Oss og Dem.

Samarbeide. Ta spesielt hensyn til sårbare grupper. Handle slik at det er til det beste for fellesskapet.

Det er suksessfaktorer for å holde covid-19 så mye som mulig i sjakk – inntil alle som trenger det har fått vaksine.

Du, familien din, de andre i kommunen der du bor, i landet ditt, i alle andre land. I hele verden.

Tenk om denne felles erfaringen også kan bli til en felles erkjennelse. En felles erkjennelse som får oss til å se annerledes også på andre kriser som rammer verden. Det blir bedre for alle hvis alle gjør for andre det de vil at andre skal gjøre for dem selv.

Da FNs hovedforsamling tidlig i desember for første gang samlet seg i en spesialsesjon for håndteringen av koronaviruset, understreket generalsekretær António Guterres med all mulig tydelighet hvor store problemer koronapandemien skaper.

Han sa koronaviruset vil skape ettervirkninger som verden må kjempe mot i flere tiår, selv hvis vaksiner blir godkjent nå. Han listet opp at ekstrem fattigdom stiger, trusselen om sult lurer, vi har den største globale resesjonen på åtte tiår, og forskjellene øker.

Om klimakrisen sa Guterres samme uke at gjenreisingen av samfunnet etter koronapandemien kan gi menneskeheten en ny sjanse til å redde planeten. – Neste år har vi muligheten til å stanse plyndringen og starte på helbredelsen. Covid-helbredelse og reparasjonen av vår planet må være to sider av samme sak, sa Guterres.

Pandemien har forandret verden sosialt, økonomisk og strukturelt. De globale utfordringene henger sammen. Hvis pandemien bidrar til felles erkjennelse av at vi alle er i samme båt, blir det så mye mer mulig å også sette felles kurs for offensivt å møte krisene i kjølvannet av covid-19. Da blir det mulig å vise handlekraft og solidaritet for å ta verden i riktig retning.

Mitt håp for 2021 er at covid-19-krisen ikke blir et varig vendepunkt i retning mer fattigdom og større ulikhet. Der fattige rammes hardest. Der de rike trekker opp stigen etter seg når krisen er over.

Tenk om koronapandemien tvert om kan bli et vendepunkt til det bedre. Fordi vi ser at Oss og Dem så ofte er samme gjeng. Hvor det blir bedre for alle hvis alle gjør for andre det de vil at andre skal gjøre for dem selv.

Tenk bare på hvor annerledes alt var for den fattige tenåringsjenta som fødte i en stall og ble jaget på flukt med mann og barn. La oss feire i solidaritet med de mange som deler skjebne med henne.

Vi sender en takk til alle i kirkene og menighetene som bidrar til arbeidet med å skape en bedre og mer rettferdig verden. Velsignet annerledes jul og et ønske om et bedre nytt år til oss alle, i den samme båten.

dagfinn høybråten,kirkens nødhjelp,koronakrisen,vaksine,fns generalforsamling,antonio guterres