Professor i økonomi ved Norges
...
Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Ola Grytten, mener NRK Brennpunkt gjorde en slett jobb overfor BCC. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Debatt
Hvem er det som feilinformerer?
Del
Trolig har NRK noen gode poeng BCC kunne ha tatt lærdom av, men dessverre overskygger urent trav fra Brennpunkt-redaksjonen det meste.

Den 18.11 publiserte Dagen et innlegg av meg der jeg som utenforstående påpekte at NRK drev feilinformasjon om Brunstad Christian Church i reportasjer. På vegne av Brennpunkt svarer Cecilie Ellingsen at det er jeg som feilinformerer. Det er ganske enkelt å tilbakevise det.

Det er naturlig at NRK stiller kritiske spørsmål ved en bevegelse der medlemmene viser stor offervilje, mens noen av lederne lever i rikdom. De har også sin fulle rett til å stille kritiske spørsmål om lukkethet og usunn ledelsesstruktur. Men det gir ikke rett til å feilinformere.

Ellingsens utgangspunkt er at jeg har skrevet at NRK har hevdet at BCC-medlemmer er hjernevasket og at lederne er kriminelle. Men hvor har jeg skrevet det? Ingen steder. Jeg uttrykker tvert imot at NRK ikke sier det, men at publikum åpenbart sitter igjen med et inntrykk av at det er slik.

Så til Jonathan van der Linden, som har drevet falskneri overfor BCC, og som NRK benytter som kilde. For det første sier Ellingsen jeg feilinformerer når jeg hevder han ikke har hatt en ledende rolle innenfor BCC. Det sier en del om presisjonsnivået når NRK ikke skjelner mellom å være ansatt i en bank knyttet til et trossamfunn og være leder i en menighet.

For det andre hevder Ellingsen at det er feil at deres sak hviler på bedrageritiltalte Linden, men informasjon er hovedsakelig hentet fra 200.000 dokumenter. Jeg har imidlertid tilgang til omfattende dokumentasjon i saken, som jeg gjerne deler på forespørsel. Den viser at de 200.000 dokumentene stammer nettopp fra Linden, som NRK oppsøkte i Amsterdam. Siden har de hatt hyppig kommunikasjon og NRK har etterspurt informasjon som kunne brukes mot ledere i BCC.

NRK trekker også i tvil at det har foregått en betalt svertekampanje av Psy Group mot BCC. Det kan samtidig igjen legges frem dokumentasjon på omfattende korrespondanse, der NRK har bedt noen av de som står bak aksjonen, om de kan gi informasjon som kan brukes mot BCC!

NRK har rett til å stille kritiske spørsmål. Men de fremstiller saken på en måte som åpenbart lett forleder publikum til å tro at menighetens medlemmer er hjernevasket og det foregår økonomisk kriminalitet.

Les kommentarfeltene på NRKs egne hjemmesider, så kan man selv se hvordan folk oppfatter denne saken, og hvordan BCC-medlemmer opplever grov hets på bakgrunn av NRKs oppslag.

- Dersom dette ikke var hensikten, hvorfor beklager da ikke NRK overfor uskyldige barn som opplever trakassering i forlengelsen av reportasjene deres?

- Hvorfor går ikke NRK ut og forklarer mobbere og nett-troll på NRKs egne hjemmesider at de har misforstått?

- Hvorfor avkrefter ikke NRK at de har avdekket hjernevask eller økonomisk kriminalitet hos BCC?

- Dersom NRK mener ledere har utnyttet medlemmer økonomisk, hvorfor da lage reportasjer som går utover uskyldige medlemmer?

BCC og ledere har blitt frikjent for de anklagene NRK berører:

- Skattemyndighetene har frikjent dem

- Økokrim har frikjent dem, også for de lånene ledere fikk fra BCCF, som NRK likevel fremdeles hevder er irregulært.

- De er to ganger frikjent av revisorbyråer

- Uavhengige økonomer og revisorer har ikke funnet bevis for økonomisk berikelse fra ledere på medlemmers bekostning

- Vitnet NRK bruker er tiltalt for falskneri og har innrømmet feilinformasjon. Likevel brukes det.

Til sist, Ellingsen hevder også at jeg feilinformerer nå jeg skriver at NRK hevder Smiths venner ikke vil uttale seg. Jeg vil da sitere en av NRKs egen reportasje om saken:

«NRK har det siste året invitert ledelsen i Smiths venner til å uttale seg. De har flere ganger sagt ja, stilt en rekke forutsetninger for sin deltakelse og så trukket seg.»

Er det virkelig jeg som feilinformerer - og ikke NRK?

Trolig har NRK noen gode poeng BCC kunne ha tatt lærdom av, men dessverre overskygger urent trav fra Brennpunkt-redaksjonen det meste. Og det går utover uskyldige mennesker. Det er kanskje ikke så rart at de føler seg som NRKs overgrepsoffer.

ola grytten,nrk brennpunkt,bcc,brunstad christian church,smiths venner