Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
På tide å revurdere holdningene mot jødene og Israel?
Del
Hele kirkehistorien er et skammens dokument om kirkens overgrep overfor Guds utvalgte folk. 

I dag gis det lite undervisning rundt i kristne menigheter og kristne sammenhenger om kristendommens tilknytning til Israel og jødefolket.

Bibelen kommer fra jødene. Det var fra Guds utvalgte folk jødene vår Mester kom. Jøden Jesus ble født av en jødisk kvinne, lært opp i jødedommen og underviste fra Skriftene for jødene.

Jesus levde som jøde etter jødiske tradisjoner, ble korsfestet i Israel, døde i Israel, sto opp igjen, og dro derfra til himmelen og skal også komme igjen på samme plass. GT var faktisk Jesus og disiplene sin Bibel. Har GT mer eller mindre forsvunnet fra forkynnelsen i kristne sammenhenger i dag?

Tanakh er den jødisk betegnelse for Den hebraiske bibelen. Ordet Tanakh er dannet av forbokstavene til dens tre deler: Tora (Loven/Mosebøkene), Neviim (Profetene) og Ketuvim (Skriftene). Det er denne bibelen som fortsatt er jødenes bibel, som den også var på Jesu tid.

Mesteren sin samtale med mennene på vei til Emmaus tydeliggjør en viktig sammenheng her:» Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene».

Er profetiene om Israel blitt nullet ut av kloke kristne mennesker som kanskje har basert seg på egen sannhet og tolkning av Bibelens lære?

Det må være betimelig å spørre om hvor undervisningen og forkynnelsen om jødenes rolle har tatt veien i våre kirker og i flere menigheter i Norge i dag, med noen få hederlige unntak?

Er det våre kirkefedre Augustin og Luther sin jødefiendtlige arv som kirken mener bør videreføres? Skal vi ikke påkalle Guds velsignelse over oss som troende ved å be for Israels folk? Er det kanskje en velsignelse vi som troende menigheter går glipp av her?

Er koblingen til jødedommen og Israel blitt for ubehagelig for den kristne kirke? Eller er det den gjeldende politiske korrekte mening om Israel som skal styre kirkens syn på Israel?

Er det Kirkens Nødhjelp og Mellomkirkelig Råd de som skal speile innholdet i kirkens forhold til Israel? Et søk på Israel inne på DNK sine nettsider gir kun negative utsagn om Israel.

Nylig hadde DNK «kirkeuka for fred». I sin versjon av rettferdig fred for palestinerne og jøder er det den negative kritikken av Israels handlingsmønster som får fokus.

En trenger ikke lese mye av kirkehistorien for å se hva slags innsats kirken har lagt i å forfølge jødene. Hele kirkehistorien er et skammens dokument om kirkens overgrep overfor Guds utvalgte folk.

Det er derfor trist å se at flere av kirkens organer holder frem med sine angrep på staten Israel fortsatt. Kirken har en historie som heller burde tilsi at de heller å gå stille i dørene enn stadig å komme med usaklige angrep på staten Israel.

Hvorfor formidler ikke kristne menigheter i Norge jødenes rolle i den kristne tro for våre barn, unge og voksne? Er det ikke snart på tide for den norske kirke og flere kristne menigheter å revurdere sine holdninger mot jødene og Israel og la Bibelens ord om jødene komme frem i undervisningen i våre menigheter.

Spesielt viktig er det også i menighetens barn og ungdoms arbeid og da også i konfirmantundervisningen.

Romerbrevet 9-11 sier mye om Israel. Guds løfter til Israel gjelder fortsatt og Israel er ikke forkastet av Gud selv om Israel forkastet sin Frelser da han vandret på jorden. Men, sløret vil bli trukket til side og jødene vil motta sin Herre og Mester.

israel,debatt,bjarne bjelland,trosopplæring,jødene,kirken