Illustrasjonsfoto: Sara Johann
...
Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, NTB scanpix
debatt
Hva skal vi med ølsalg på bensinstasjonen?
Del
Å skulle åpne for ølsalg på bensinstasjoner vil være et langt skritt i feil retning, både når det gjelder trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid. 

KrF er glad for at vi har fått gjennomslag for at hovedlinjene i Norsk alkoholpolitikk skal ligge fast. Vi trenger færre, ikke flere alkoholfrie soner i samfunnet.

Når vi vet at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og flere alkoholrelaterte skader i samfunnet trenger vi ikke å utvide salgsmulighetene.

Konkurransetilsynet tar i Aftenposten 25.06.20 til orde for å la kiosker og bensinstasjoner selge alkoholsvake drikker som øl, sider og rusbrus. Dette er det imidlertid ikke opp til konkurransetilsynet å avgjøre.

Dagens ordning er regulert i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, som tydelig slår fast at det ikke gis anledning for kommunale myndigheter å tillate salg av slike alkoholsvake drikkevarer fra kiosker og bensinstasjoner.

Det er ikke aktuelt å endre forskriften i dagligvarebransjen, det slår den ferske stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvarebransjen fast. De alkoholpolitiske fordelene ved forbudet skal vurderes tyngre enn de konkurransemessige konsekvensene av et slikt forbud.

Dette henger også sammen med at et forbud mot salg av alkoholholdig drikk på bensinstasjoner har vært en del av arbeidet med alkoholfri trafikk.

Å skulle åpne for ølsalg på bensinstasjoner vil være et langt skritt i feil retning, både når det gjelder trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid.

Det er her særlig grunn til å minne om at trafikkulykker er en av de viktigste dødsårsakene blant unge under 30 år, og at ruspåvirkning dessverre er en medvirkende årsak i mange dødsulykker der unge liv går tapt.

Hensynet til trafikksikkerhet og folkehelse må veie tyngre i en vurdering av de konkurransemessige fordelene ved å la bensinstasjoner selge øl.

Regjeringen går derfor ikke inn for å endre alkoholforskriften for å åpne for at kiosker og bensinstasjoner kan selge øl. Regjeringen står samlet om dette, og dette er en sak KrF har sikret i regjeringssamarbeidet.

debatt,torill selsvold nyborg,krf,ølsalg,øl,alkohol,kristelig folkeparti,frp