REGJERING: Dagens regjering va
...
REGJERING: Dagens regjering var KrFs førstevalg både i 2013 og i 2017. Vi har oppnådd det ingen hadde trodd var mulig; med Ropstad i spissen sitter KrF i en regjering bestående av KrF, Høyre og Venstre, skriver Helga Marie Bjerke. På bildet ser vi partileder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad. 
 Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
debatt
KrF har kjempet en viktig kamp
Del
Er det er en sak KrF skal være krystallklare på, så er det nettopp saker som omhandler menneskeverdet.

Etter kampen KrF har kjempet de siste ukene, kjenner jeg med stolthet at det er godt å være KrF-er!

I likhet med en av mine tidligere fylkesleder-kollegaer i KrF, Dag Sele er jeg også lei meg over liberaliseringen flertallet i Stortinget gjorde i bioteknologiloven. Men her ender enigheten mellom meg og Sele.

Jeg er stolt over et KrF som har kjempet en viktig verdikamp. De siste ukene har nok ingen vært i tvil om hvor viktig det var for KrF å hindre en kraftig liberalisering av bioteknologiloven.

Det gikk nesten, men til slutt ble det dessverre et tap for barnas rettigheter, og vi frykter lovendringene vil føre oss inn i et mindre mangfoldig samfunn.

Det var ikke KrF det sto på. Det har lenge vært et flertall i stortinget for disse kraftige liberaliseringene. Derfor var nettopp et regjeringsalternativ med flertall bak seg så viktig i KrFs retningsvalg.

Uten flertall i regjering i viktige etiske spørsmål som bioteknologiloven ville stortingets flertall liberalisert denne loven for lenge siden. KrF satt en stopper for liberaliseringen helt frem til Frp gikk ut av regjering.

Krevende debatter skal føres med respekt. I debatter som den vi nå har vært gjennom finnes det personlige historier på begge sider, og vanskelige avveininger og krevende spørsmål.

På samme måte som karakteristikkene «kyniske» og «mindre gode» ble kastet mot den såkalte blå siden under retningsvalget i 2018, omtaler Sele nå partiledelsens tydelighet om viktigheten av saken som respektløs og som politisk spill. Det reagerer jeg sterkt på.

Er det er en sak KrF skal være krystallklare på, så er det nettopp saker som omhandler menneskeverdet. Vi som fulgte debatten som foregikk på Stortinget, så at debatten bar preg av gjensidig respekt og forståelse.

Derfor er jeg stolt av alle KrF-ere som så tydelig har tatt til orde mot et sorteringssamfunn og for et samfunn som forventes å ha plass til alle.

I KrFs retningsvalg hadde vi valget mellom en flertallsregjering mot høyresiden og en mindretallsregjering mot venstresiden. De sakene KrF står nærmest alene om på stortinget, vil bare bli avgjort i erklæringen til en flertallsregjering.

I mindretallsregjeringer er regjeringserklæringen mye mindre verdt; stortingsflertallet kan vende seg mot deg - slik som skjedde på tirsdag.

Dagens regjering var KrFs førstevalg både i 2013 og i 2017. Vi har oppnådd det ingen hadde trodd var mulig; med Ropstad i spissen sitter KrF i en regjering bestående av KrF, Høyre og Venstre. Vi sitter altså i en unik posisjon både med hensyn til å sette dagsorden og profilere viktige saker og dyktige statsråder.

Seles innlegg ser bakover, ikke fremover. Det blir for enkelt å skulle legge vanskelige saker på noe som ble sagt eller gjort i et retningsvalg for snart to år siden. Det viktige fremover er at vi sammen kjemper for menneskeverdet!

dag sele,bioteknologi,krf,kristelig folkeparti,helga marie bjerke,troms krf,abort,downs,kjell ingolf ropstad