«Neste uke skal Stortinget ste
...
«Neste uke skal Stortinget stemme over endringer i bioteknologiloven. Dette kan føre Norge i en helt ny retning i synet på menneskeverdet», skriver artikkelforfatterne. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix
debatt
Ta ansvar for de sårbare
Del
Forslaget som er fremmet er et klart brudd med bioteknologilovens formål om å bruke teknologien på en slik måte at samfunnet vårt skaper plass til alle.

Innlegget er skrevet av Øystein Gjerme, leder Pinsebevegelsen i Norge og Ingunn E. Ulfsten, daglig leder Pinsebevegelsen i Norge.

----------

Neste uke skal Stortinget stemme over endringer i bioteknologiloven. Dette kan føre Norge i en helt ny retning i synet på menneskeverdet.

Vår sterke oppfordring er å stemme nei til disse forslagene.

Vi håper på kloke politikere i ulike partier som evner å tenke på de lange linjene og de store etiske utfordringene knyttet til dette.

Forslaget som er fremmet er et klart brudd med bioteknologilovens formål om å bruke teknologien på en slik måte at samfunnet vårt skaper plass til alle.

Hvilke signaler sender vi til kommende generasjoner? Hvilke signaler sender dette til mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier?

I valgkampene strømmer politikere fra ulike partier til våre arenaer i Pinsebevegelsen, f.eks. til Evangeliesenterets stevne på Østerbo.

Vi forventer at de tydelige løftene som gis både der og på andre møtepunkter om å ivareta de kristne verdiene, følges opp nå.

Det ligger et ansvar hos oss som nasjon og hos politikerne som vedtar lover, å ta ansvar for de sårbare. Vi ønsker ikke å skape et samfunn som sorterer ut mennesker med utviklingshemning.

Vi kommer derfor til å følge ekstra nøye med på hva som skjer i Stortinget på tirsdag.

øystein gjerme,debatt,ingunn e. ulfsten,pinsebevegelsen,pinsevenner,stortinget,bioteknologi,abort,bioteknologiloven