DEBATT: «Om et Storting forfat
...
DEBATT: «Om et Storting forfattet tusen abortlover, «legalt», så er de likevel illegalt så lenge den ikke verner om barnets liv», skriver artikkelforfatteren. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
debatt
Er abort legalt eller illegalt?
Del
Dette spørsmålet er relevant i henhold til debatten mellom biskopen og Dagens redaktør. Jeg har gjort meg noen tanker om dette.

Vårt lovverk er tuftet på det kristne verdigrunnlaget av Eidsvoll-forsamlingen i 1814. Noe annet var helt utenkelig den gang, og derfor var dette grunnlag formulert slik at det kunne ikke forandres, ved ordet «forbliver», altså uforanderlig!

Avkristningen i Norge har de siste 20 år skutt en veldig fart. Abortloven som kom i 1975, 25 år før dette igjen viste at det var sterke demoniske krefter i folket og dette skulle i første rekke gå ut over de små barna i mors liv.

Vår Gud-gitte livsfrukt skulle bli fritt vilt og over 600.000 barn er drept på våre sykehus siden den nye abortloven kom. Sykehusene som skulle redde liv, er blitt en dødsmaskin mot de små barn. Guds 5. Bud sier: Du skal ikke slå i hjel!

En jordmor som uttalte seg om dette i verdidebatten på NRK P2 nylig, sa: Når det aborterte fosteret er kommet ut så legger vi det ut i skyllerommet for at det skal dø der. Det hender at det går over en time før det dør og det er helt forferdelig å se på!

En lege som var med i samme debatt, sa at det var store etiske problem med dette å ta liv, når sykehuset er bygget for å berge liv, og deres jobb også er for å berge liv og ikke å ta liv!

Jeg nøler ikke med å si at 600.000 drepte barn er folkemord! Er dette legalt i Guds øyne? Nei! Det er et hån mot Gud og Hans skapervilje. Derfor kan aldri en abortlov som gir moren rett til fritt å bestemme over sitt og mannens, barns liv, om det skal leve eller dø, være legal!

Om et Storting forfattet tusen abortlover, «legalt», så er de likevel illegalt så lenge den ikke verner om barnets liv!

En biskops plikt og enhver kristens plikt er: å advare en ugudelig øvrighet som ved slike ugudelige lover henter Guds hellige vrede ned over land og folk, at de må vende om før det er for sent. De har ingen «demokratisk» rett til å føre land og folk i ulykke. Nå går Guds vredes-dom over hele verden og hva vil de gjøre?

Kjære biskoper! Hør Herrens Ord til dere: Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod skal jeg kreve av din hånd. Esek. 3,17–18.

Er det da legalt å ta liv, eller er det illegalt? Svaret gir seg selv!

grunnloven,avkristning,halvor norhaug,vebjørn selbekk,abort,folkemord,storinget,trygve einar gjerde