DEBATT: «Hva er de finner på?
...
DEBATT: «Hva er de finner på? Og med KrFs bifall, og i Kjell Ingolf Ropstads departement? Dette er jo ikke bra i det hele tatt!», skriver Reidar Holtet. Bildet viser KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
debatt
Det gikk jo ikke bra
Del
Overskriften i Dagen 5. mars, etter enighet om ny trossamfunnslov i komiteen som forbereder saken for Stortinget, var følgende: «Ingen selvfølge at det gikk bra.» Men det gikk jo ikke bra! 

Någjeldende lov sier at trossamfunnenes lære og praksis skal være i samsvar med rett og moral. Rett er her å forstå som norske lover. Departementet har i høringsutkastet gjort en grov feil ved å stryke kravet om at læren må være i samsvar med norsk lov, og komiteen har oversett det, eller vært enige i det. Hva er de finner på? Og med KrFs bifall, og i Kjell Ingolf Ropstads departement? Dette er jo ikke bra i det hele tatt!

Komiteen har brukt mye tid på det relativt trivielle punktet om størrelsen på trossamfunnene som berettiges støtte, nemlig 50 medlemmer, for å hindre Aps meningsløse forslag om 500 medlemmer, samt forbud mot koranskoler. Viktig nok, men det viktigste er at kravet til at læren også skal være i tråd med norske lover i nåværende lov er fjernet i den nye loven. Omstendighetene rundt dette er jo selve elefanten i rommet.

Det er så dramatisk at KrF må ta tak i dette under behandlingen i Stortinget, uavhengig av komité-innstillingen, og kreve det gjeninntatt i lovteksten. Hvis ikke den lovbestemmelsen blir forlangt bibeholdt av KrF, vil partiet miste all troverdighet i denne saken. Det er tydeligvis lenge siden gamle Kjell Bondevik var våken og fikk dette på plass da han fremmet og fikk «Loven om trussamfunn og ymist anna» vedtatt i 1969.

Hvorfor er dette punktet tatt ut? Er det etter press fra muslimske representanter? Saken er nemlig den at muslimske trossamfunn har en lære som åpenlyst er i strid med norske lover. Det er nok å nevne ekteskapsloven, diskrimineringsloven, arveloven og likestillingsloven, men flere kunne vært nevnt. Polygami med opp til fire koner, og diskriminerende kvinnesyn er stikkord her. Derfor må kravet til læren inn igjen i revidert lovtekst.

Hvis andre partier ikke forstår betydningen av dette, så må KrF sette foten ned og forlange at Stortinget ikke vedtar en trossamfunnslov som åpner for støtte til trossamfunn som bryter norsk lov. Vi snakker om hundrevis av millioner kroner til urettmessig støtte til muslimske trossamfunn. Da departementet og komiteen ikke forstod dette, må Stortinget informeres og gjøre om innstillingen.

I Norge er det trosfrihet, alle kan tro hva de vil. Det er en rettighet vi skal vi være glade for. Derimot er ikke statlig støtte til all slags trosvirksomhet en rettighet. Vi må hegne om Grunnlovens §2 og vår kristne tro og kristenhumanistiske arv så lenge vi kan her i landet, og ikke bøye oss for alle slags krav om likebehandling av helt ulike verdisyn. Alt er ikke like bra, tenk bare på muslimenes sharia-lover. Skrekk og gru.

reidar holtet,stortinget,trossamfunn,grunnloven,kjell bondevik,kjell ingolf ropstad