FRED: Tiden er kommet for enhv
...
FRED: Tiden er kommet for enhver som har freden som hjertesak, å sikre trygghet og stabilitet i Midtøsten, og åpne øynene for sannheten heller enn å lure seg selv med militær og økonomisk makt og styrke, skriver Jens Olav Mæland. På bildet ser vi USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Susan Walsh, AP Photo/NTB Scanpix
debatt
Fredsplanen og kirkenes reaksjon
Del
Den eneste veien til fred er full likebehandling av de to folkegruppene.

Den amerikanske fredsplanen for Israel/Palestina-konflikten – «Deal of the century» - som ble presentert 28/1, har ført til mange reaksjoner.

Mens Israels myndigheter lovpriser den, blir den tvert avvist av motparten. Evangelikale kristne i USA lovpriser Trump for planen, og kaller ham vår tids Messias. Kristensionister i Norge gir den også sin fulle tilslutning.

Men hvordan reagerer de stedegne kristne i Israel og De palestinske områdene? Ser de planen som en mulig løsning på konflikten? Eller en vei videre?

De kristne kirkene i området, fra de katolske via den anglikanske og lutherske til baptistkirken, er sterkt avvisende. De har i vel ti år hevet sin røst i konflikten gjennom «Kairos Palestina», en programerklæring fra 2009 som siden er etablert som en organisasjon. Da planen ble gjort kjent 28/1, gav de straks tilkjenne sin protest. Jeg tar med noe av innholdet i den:

Planen er en historisk krenkelse av menneskeheten, av det palestinske folket og amerikansk verdighet, hevder de. Den er en konsolidering av Israels kontroll av palestinsk land. Den tar sikte på å «kjøpe folket og deres sjel for penger». Planen forsøker å legitimere okkupasjonen og avskaffe det palestinske folket og dets legitime rettigheter, blant annet retten til selvbestemmelse.

Jerusalem, som er konfliktens kjernepunkt, kan ikke ensidig erklæres som Israels hovedstad. Den er Guds og menneskehetens by, og også hovedstad for den palestinske befolkningen.

Gjennom denne deklarasjonen har USA helt klart gjort seg til en del av konflikten, og ikke som en fredsskaper. Planen har nemlig ingen henvisning til internasjonal rett eller FNs resolusjoner, men presenterer seg likevel som det endelige løsningsforslag. Israel og USA har til gode å lytte til hva Guds røst pålegger dem, både her og i verden som helhet, nemlig å ikke stjele eller drepe.

Israel og USA må lytte til Guds og samvittighetens stemme, og anerkjenne den retten som ikke kan undertrykkes. Det palestinske folket er fortsatt i live, og krever sin rett, sier de. Den eneste veien til fred er full likebehandling av de to folkegruppene. Israels fred er avhengig av fred for det palestinske folket og omvendt.

Skal Israel overleve, må en skape en rettferdig fred for palestinerne. Ellers vil Israel – til tross for sin makt – måtte leve i frykt og med en usikker framtid. De minner om dokumentet «Sannhetens øyeblikk» fra 2009, hvor det heter at «vår og deres framtid er en, enten en syklus av vold hvorved alle vil gå til grunne, eller en fred hvor alle kan trives».

De peker på at Trumps plan tilbyr ingen likeverdighet, men en konsolidering av israelsk hegemoni og palestinsk underkastelse. Dette betyr at konflikten vil fortsette, med blodsutgytelse, hat og inhuman behandling. Tilbudet om penger – 50 milliarder dollar - minner mest om slavehandelens tid, hvor mennesker var til salgs, hevder de.

Tiden er kommet da en må iverksette de internasjonale resolusjonene angående konflikten. Det internasjonale samfunnet må ta et klart standpunkt for gjennomføring av sine vedtak. Tiden er kommet for enhver som har freden som hjertesak, å sikre trygghet og stabilitet i Midtøsten, og åpne øynene for sannheten heller enn å lure seg selv med militær og økonomisk makt og styrke.

Fred kan bare skapes av folk som ønsker fred, og som anerkjenner at den andre parten er menneske med samme rettigheter og verdighet som Gud har lovet alle. Til slutt understreker de at verken fred eller rettferdighet kan få gjennomslag med mindre retten blir fullendt og okkupasjonen avviklet.

Kirkene i området ber den verdensvide kirke om hjelp og støtte til dette.

donald trump,fredsplan,israel,palestina,jens olav mæland