DEBATT: «Det viktige er ikke å
...
DEBATT: «Det viktige er ikke å finne profetier om alle mulige begivenheter. Det viktige er å se hovedlinjene - og dermed bli styrket i troen på ham som er historiens Gud», skriver Ole Andersen, generalsekretær i danske Ordet og Israel. Foto: Adobe Stock
debatt
Profetiene om Israel – Ikke kjøreplan, men budskap
Del
Var det amerikanske angrepet på den iranske general Soleimani 3. januar forutsagt i profetiene i Bibelen? Var de iranske gjengjeldelsesangrep?

Nei, selv de ivrigste leserne av de bibelske profetier vil ha vanskelig for å finne noe som kan utlegges som forutsigelse av begivenhetene i Midtøsten tidligere i januar.

Det maner oss til ettertanke. Formålet med Bibelens profetier er åpenbart ikke å gi oss detaljerte forutsigelser om alt på jorden. Selv meget store begivenheter, som endret verdenshistorien, er ikke omtalt i profetiene.

De fleste av Bibelens profetier handler om hva Gud vil gjøre med Israel. Når vi leser disse profetiene, skal vi fastholde to hovedprinsipper: ’) Profetiene tegner hovedlinjene i Guds plan. 2) Profetiene er først og fremst et budskap om Gud.

Profetiene tegner hovedlinjer. De er ikke en detaljert kjøreplan for Israels historie.

Det blir tydelig når vi ser på avslutningen av Moses’ store tale i Femte Mosebok (5. Mos 30,1-10). Det er en av de mest grunnleggende profetier i Bibelen om Israels fremtid. Her ved avslutningen av de 40 år i ørkenen gir Moses en oversikt over Israels folks historie i tre epoker.

Først vil Israels folk komme inn i det forjettede land og der oppleve tider med både velsignelse og forbannelse. Men Israels folk vil falle fra, miste landet og bli spredt utover hele jorden. Det blir imidlertid ikke avslutningen på Israels historie!

Til slutt i verdenshistorien vil det skje to epokegjørende ting: Det vil komme en veldig vekkelse i Israel, og Gud vil igjen samle folket i deres gamle land, hvor de skal leve under hans velsignelse.

Tre perioder - slik blir Israels fremtid, ifølge Moses. Den første perioden gikk fra Josva til kongetiden. Den andre perioden begynte med israelittenes fordrivelse fra landet i 722 og 586 f. Kr. Først fra slutten av 1800-tallet til i dag har Israels folk begynt å vende tilbake til sitt land i et antall som overgår alt tidligere i verdenshistorien.

Det tyder på at vi i vår tid opplever avslutningen av den andre perioden, og den tredje periodens spede begynnelse. Profetiene er budskap. De er ikke gitt for å tilfredsstile vår nysgjerrighet. De er gitt for å minne oss om at Gud er på tronen ennå, og fører verden frem mot Jesu gjenkomst.

Det viktige er ikke å finne profetier om alle mulige begivenheter. Det viktige er å se hovedlinjene - og dermed bli styrket i troen på ham som er historiens Gud!

debatt,israel,profetier,midtøsten,moses