ARBEID: Dommen setter sunt fol
...
ARBEID: Dommen setter sunt folkevett til side, og er et tegn på en dårlig politikk der stortingsflertallet heller vil ha folk på sosialbudsjettet, enn å sette dem i arbeid, skriver Sten Sørensen. På bildet ser vi Arne Viste. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix
debatt
Min bønn for 2020: Et varmere samfunn
Del
Det må ikke være slik at på grunn av vårt stivbeinte lovverk så setter vi noen av de beste blant oss i fengsel.

«Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine søsken, det gjorde dere mot Meg.» Matt 25,40. Dette er Jesu egne ord.

Vi har bak oss et spesielt år i Norge: Arne Viste blir straffet for å sette folk i arbeid og få dem unna sosialbudsjetter eller en kriminell løpebane. Straffen for det er ett års betinget fengsel. Vistes «forbrytelse» er at han har gitt arbeid til mennesker som sitter fast i Norge som såkalt ureturnerbare.

Dommen setter sunt folkevett til side, og er et tegn på en dårlig politikk der stortingsflertallet heller vil ha folk på sosialbudsjettet, enn å sette dem i arbeid.

Hva har Arne Viste gjort? I Norge oppholder det seg cirka 3.000 asylsøkere med endelig avslag som er såkalt «ureturnerbare». Det betyr at Norge ikke kan sette dem på et fly til hjemlandet fordi deres egne myndigheter ikke vil ta imot dem.

Det absurde regelverket sier at de får lov til å oppholde seg i Norge, men ikke lov til å ta lovlig arbeid for å betale for mat og bolig. Denne underlige praksisen ble innført under statsminister Jens Stoltenberg i 2011.

Endringen Stoltenberg-regjeringen innførte i 2011 gjorde at denne gruppen må arbeide svart, fordi ingen lovlige arbeidsgivere kan ha ansatte uten skattekort.

I påvente om at loven skal endres, har Arne Viste prøvd å finne en vei rundt regelverket og har ansatt cirka 70 ureturnerbare gjennom vikarbyrået Plog AS. Dermed overtok han ansvaret som arbeidsgiver og fikk menneskene ut i arbeid.

Slik har Viste generert en årlig omsetning på 1,5-2,0 millioner kroner, og selskapet har ikke tatt ut utbytte. Viste er sivilingeniør og jobber i oljeindustrien, og han har altså gjort en idealistisk gjerning for å hjelpe mennesker.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett (84) har også skaffet arbeid til en ureturnerbar kvinne i 14 år i deltidsjobb som renholder. Biskopen tar gjerne sin straff for det han har gjort. Politiadvokaten ber om 45 dagers ubetinget fengselsstraff for ­Stålsetts ugjerning.

Det må ikke være slik at på grunn av vårt stivbeinte lovverk så setter vi noen av de beste blant oss i fengsel!

Så til lokale forhold i Lyngdal: En kvinne er av Høyesterett dømt til utvisning av landet i to år fordi hun løy om sitt opprinnelsesland i 2001 da hun var 18 år gammel. Dette har hun innrømt og vil gjøre opp for. Men fordi hun i en svært presset situasjon oppgav feil hjemland, finnes det ingen nåde for denne ugjerningen. Det hjelper ikke å være gift, ha fire mindreårige barn, der familien har vært gode samfunnsborgere.

Høyesterett skriver dette i sin begrunnelse: «Jeg kan etter dette ikke se at barna vil bli utsatt for uvanlig store belastninger, eller at det foreligger ekstraordinære omstendigheter som tilsier at en utvisning av (NN, red. anm.) i to år vil være et uforholdsmessig inngrep overfor noen av barna.» Eldstemann av barna skal konfirmeres til våren.

Håpet nå er at Menneske­retts-domstolen I Strasbourg­ omgjør Høyesteretts dom slik at ­fornuften rår angående ­kvinnens framtid.

Jeg ønsker å slå et slag for de «minste» i vårt samfunn. Derfor er dette min bønn for 2020: Jeg ønsker et varmere samfunn!

arne viste,debatt,norge,matteus-evangeliet,sten sørensen,asylsøkere,høyesterett,lyngdal,ureturnerbare asylsøkere