DEBATT: «Jeg ser for meg den å
...
DEBATT: «Jeg ser for meg den årlige, bejublede paraden i Jerusalem der Pontius Pilatus og sadukeernes leder går foran toget for å vise frem deres stolthet over å være samaritanere», skriver Øyvin Hasting. Bildet er fra Oslo Pride 2019. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix
debatt
Det barmhjertige transe?
Del
Kristian M. Bye har i Dagen 5.12. en frisk, men merkelig vinkling på den aktuelle saken Stortinget behandler 11. desember med forslag om forsterkning av «En aktiv regnbuepolitikk» og oppfordrer til dialog.

Mange har forsøkt, men også Bye burde ha observert at venstresiden ikke ønsker dialog, men «kamp mot», hatretorikk og agitasjon.

Jesus blir brukt for å legitimere mye forskjellig. Skal dagens transe sammenlignes med datidens samaritaner, blir forutsetningen at seksuelle interesser og følelser er det som definerer oss og viktigere enn etnisitet.

Ut fra det kan det antas at Jesus i dag ville ment at transer er vår tids marginaliserte individer liksom samaritanerne den gang.

Da undrer jeg meg på om samaritanerne hadde millionbevilgninger fra de romerske herskerne for å promotere sin etnisitet overfor majoritetsbefolkningen, egne lover for å beskytte dem mot jødisk trakassering og full kontroll over 90 prosent av statens propagandamaskineri (pressen) slik den skeive bevegelsen har i dag.

Jeg ser for meg den årlige, bejublede paraden i Jerusalem der Pontius Pilatus og sadukeernes leder går foran toget for å vise frem deres stolthet over å være samaritanere.

For å bli mer seriøs: Bye mener omsorgen mangler overfor kjønnsforvirrede og transseksuelle personer. De har det nok vanskeligere i dagliglivet enn den massive støtten i samfunnsdebatten og jeg er redd det ikke blir bedre, men snarere verre, hvis de nye forslagene gjennomføres.

Jeg har selv deltatt i arbeidet med å motarbeide de aktuelle forslagene i Stortinget fordi jeg anser dem for dramatiske og farlige for enkeltmennesker og samfunn. Det er faktisk omsorgen for menneskene som er det sentrale, også i det nevnte oppropet «Ja til tokjønnsmodellen» der forslagenes følger for enkeltmennesker i høyeste grad er i fokus. Ønsket om å gjøre godt er sikkert tilstede hos forslagstillerne.

Jeg har tiltro til at de fleste samfunnsaktører tror at deres meninger er til det gode. Få er ute etter bevisst å ødelegge. Men dessverre tror jeg det stemmer at «Veien til helvete er brolagt med gode hensikter (gjerninger)!»

Derfor blir innspill som Kristian Bye formidler en avsporing og sentimentalisering av debatten: Det dreier seg ikke om enkeltmenneskers følelser.

Få er imot å gi rom for forskjellighet. Motstand mot Skeiv ideologi dreier seg ikke om å utestenge og stigmatisere enkeltmennesker. Slike påstander er simpelthen stråmanns-argumentasjonstaktikk og forsøk på å skaffe seg et moralsk overtak.

Bye mener at «disse menneskene» har eksistert til alle tider. Påstanden mangler presisjon og dokumentasjon. Transvestisme og homoseksualitet kan nok ha gjort det, men den store økningen av unge som vil skifte kjønn synes å være knyttet til den vestlige kulturen og den seksuelle revolusjonen. Ideen om å «være født i feil kjønn» krever en total endring av det kristne, rasjonelle, vitenskapsbaserte virkelighetssynet som har skapt grunnlaget for vår sivilisasjon.

«Transtoget» som man nå ønsker å putte ennå flere vogner på og starte i yngre alder, truer våre barn med livslang sterilitet, kunstig hormontilførsel med forkortet livslengde, i bunn og grunn et kunstig liv. Barn er sterkt påvirkelige av ytre forhold.

La oss følge Jesu eksempel og beskytte dem! La oss vise omsorg for våre sårbare barn mot voksne menneskers forsøk på å omdanne samfunnet til et sexfiksert og normløst «inkluderende, raust og varmt samfunn» hvor det kun er plass for de rettroende.

Det går på bekostning av barnas behov for trygghet og stabilitet. Bare de mest naive tror «Regnbuepolitikk» egentlig drives frem av medlidenhet med marginaliserte grupper.

debatt,stortinget,kristian m bye,politikk,transseksuell,øyvin hasting,jesus