DEBATT: «Vi anbefaler oppfordr
...
DEBATT: «Vi anbefaler oppfordringen fra «Bønn for Den norske kirke» om å bruke den neste helgen til å kalle sammen til lokale bønnemøter i hjemmene, på bedehusene og i forsamlingslokalene over hele landet», skriver Jon Steinar Kjøllesdal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
debatt
Mobiliser for barn og familier nå
Del
Vi kaller på 100.000 kristne til å ydmyke seg og be for Norge de neste dagene og ukene.

Oppfordringen er veldig enkelt dette: Be for styresmaktene, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt (1. Tim 2,2-4). Be særlig for barn, unge og familier!

Mange har fått med seg at det var en høring om « en aktiv regnbuepolitikk for kjønns- og seksualitetsmangfold» på Stortinget 5. november i år. Denne uken avgir barne- og familiekomiteen på Stortinget sin innstilling til en rekke forslag som Stortinget skal behandle 11. desember. Dette er radikale forslag som forsøker å flytte gamle grensesteiner i samfunnet vårt. Vi opplever denne prosessen som et angrep på familien og barna - den første «institusjon» som Gud grunnla.

Miljøpartiet De Grønne har som premiss at «kjønns- og seksualitetsnormer kan skape psykiske plager for ungdom», og løsningen blir langt på vei å sørge for at disse normene fjernes. De ønsker et tredje kjønn, som et skritt «på veien mot som samfunn å anerkjenne og tolerere at ikke alle definerer seg som kvinner eller menn». Videre vil de revidere opplæringslova «for å innlemme normkritikk som en verdi i norsk skole for å unngå at skolen forsterker utenforskap og bidrar til minoritetsstress».

Til sist ber de regjeringen gå gjennom grunn- og videreutdanningen for lærere og barnevernspedagoger «med formål å inkludere temaene normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns- og seksualitetsmangfold som en obligatorisk del av det offentlige utdanningstilbudet».

Arbeiderpartiet ber regjeringen styrke arbeidet med «Rosa kompetanse» i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende. «Rosa kompetanse» er foreningen Fri sitt kursopplegg. Arbeiderpartiet vil dessuten styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori (opplevelsen av å være født i «feil kropp») og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Som Arbeiderpartiet ønsker også Miljøpartiet de grønne en bred kompetanseheving i etater som jobber med barn: «en handlingsplan for et kompetanseløft om transtematikk, seksuelle minoriteter og relasjonsminoriteter i skoleverket, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, helsevesenet, politiet, Utlendingsdirektoratet og barnevernet». Men MDG går også lenger for å verne grupper som er aromantiske, BDSM-ere/fetisjister eller polygame.

Poly er et paraplybegrep som rommer alle relasjoner hvor partene gir informert samtykke om å inngå romantiske og/eller seksuelle relasjoner med flere enn én person (for eksempel flerkoneri). MDG ønsker å innlemme «all diskriminering på grunnlag av seksuell praksis mellom samtykkende voksne, som ikke overskrider andres grenser», i likestillings- og diskrimineringsloven. Mener MDG at for eksempel avskaffelse av «diskriminering» mot flerkoneri er et godt tiltak for likestilling og likeverd, eller at å reise kritikk i skolen rundt en del seksuell praksis ikke bør forekomme?

I en tid som denne er det viktig å ha rett fokus når vi skal be og arbeide. Bibelen oppfordrer oss til å feste blikket på Jesus, og ikke bli fanget av alt annet som skjer rundt oss. La derfor vårt hovedfokus være tilbedelse og lovprisning av hvem Jesus er! Gud har løsninger for vår tid, og Bibelen viser at de ofte kommer på helt andre måter enn vi tenker!

Det er også viktig at vi ikke fordømmer eller ved å bruke negative ord forbanner andre. Vi er kalt til å velsigne. Vi selv trenger også å omvende oss fra våre synder og innvie oss for Herren. Som Hans folk har vi ikke tatt vårt ansvar med å «stå på muren» i bønn, og heller levd et bedagelig liv.

Vi anbefaler oppfordringen fra «Bønn for Den norske kirke» om å bruke den neste helgen til å kalle sammen til lokale bønnemøter i hjemmene, på bedehusene og i forsamlingslokalene over hele landet! Ta gjerne kontakt med dem for mer informasjon på www.kirkenbe.no. Skriv gjerne også til stortingsrepresentantene i ditt fylke angående disse sakene denne uken.

Vi tror forøvrig at alle barn er født med sitt kjønn: Gutt eller jente. De få som er født med uklart kjønn må kvalifiserte fagpersoner ved nasjonale institusjoner hjelpe ut fra sin ekspertise og erfaring. Barn og unge skal gis en tradisjonell forståelse av kjønn og seksualitet, og ikke påføres radikal kjønnsideologi og normløshet gjennom «Rosa kompetanse» fra foreningen «Fri» i barnehage og skole.

Til slutt må alle ha rett til å ytre sine meninger og overbevisning i disse spørsmålene, både i samtale med andre og fra talerstoler i kirker og gudshus over hele landet. Denne grunnleggende trosfriheten står fast!

debatt,regnbuepolitikk,stortinget,mdg,kjønn,foreningen fri,nasjonalt bønneråd