TAR AVSTAND: ICEJ Norge tar på
...
TAR AVSTAND: ICEJ Norge tar på det sterkeste avstand fra det organisasjonen mener er et forsøk på å bruke Norges hovedstad som et våpen i kampen mot Israel. Her er byrådspartiene representert ved Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne, Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
debatt
Kunnskapsløse boikott-politikere
Del
I Oslo kommunes byrådsplattform fra SV, Ap og MDG heter det at byrådet vil «utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten».

SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll sier til NTB i anledning saken «Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet, derfor er jeg glad for at byrådet nå skal vurdere muligheten for å bruke innkjøpsmakten sin aktivt mot okkupasjonen».

IKAJ har møtt Sunniva Holmås Eidsvoll og intervjuet henne, hun er ikke i stand til å gjøre rede for sine påstander og anklager mot Israel. Hun slår gjennom NTB fast at «Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år». Når vi stiller Eidsvoll det grunnleggende spørsmålet: Når og fra hvem har Israel ulovlig okkupert noe? Så er hun ikke i stand til å svare på spørsmålet, dette til tross for at spørsmålet gjentas en rekke ganger.

I jødehatets historie er det en gjentagende dynamikk at man mye lyver om jødene, og basert på løgnene forfølger man dem. Dette gjentas på nytt av dagens boikott-aktivister/rasister.

Man opererer med historieforfalskning når man anklager Israel for ulovlig okkupasjon. Derfor klarer de ikke å svare på de enkle spørsmålene: Når og fra hvem har Israel okkupert?

La oss ta en kort gjennomgang av historien:

Før Første verdenskrig var hele dagens Israel inklusive Gaza og Judea/Samaria kalt Vestbredden underlagt det tyrkiske rike i over 400 år i perioden 1516–1918. Fra 1918 til 1948 var området et britisk mandatområde. Da Israel ble opprettet i 1948 angrep staten Jordan og okkuperte ulovlig den såkalte Vestbredden. Jordan mistet kontrollen over dette området i 1967, da Israel fikk kontroll over området.

Før Første verdenskrig, eksisterte ikke de statene og grensene vi i dag kjenner i Midtøsten. Alle stater ble opprettet eller fikk sin selvstendighet fra 1922 og fremover. Så også Israel. 24. juli 1922 vedtok Folkeforbundet Palestinamandatet som erklærte at hele dagens Israel med Gaza, Judea og Samaria kalt Vestbredden og Golanhøydene skulle bli et hjemland for det jødiske folk. Dette ble bindende internasjonal lov, og den gjelder fortsatt. Det er ingen stater, nasjoner, folkeslag eller suvereniteter som har noe rettmessig krav på Vestbredden og Jerusalem, bortsett fra Israel. Det blir derfor meningsløst når SV anklager Israel for 50 år med ulovlig okkupasjon.

Russland, Tyrkia, Kina bedriver alle ulovlige okkupasjoner. Kina okkuperer Tibet som er over 200 ganger større enn den såkalte Vestbredden. I vårt intervju med Eidsvoll bedyrer hun at dette handler ikke om Israel, men ifølge hennes uttalelser til NTB er det nettopp Israel det handler om. Nok en gang er det jødenes hjemland som forsøkes isolert og tatt ut for å boikottes og sanksjoneres.

Dette er intet mindre enn et moderne uttrykk for jødehat. Norge har gjennom IHRA sluttet seg til en internasjonal arbeidsdefinisjon på hva antisemittisme er, og her har man slått fast at et eksempel på dette fenomenet er når man behandler Israel ut ifra en dobbelt standard i sammenligning med andre demokratiske stater.

Det er også verd å legge merke til at BDS-bevegelsen omfavner dette punktet i Byrådsplattformen. Det tyske parlamentet har erklært at BDS bevegelsen er antisemittisk.

Forut for nazistens forsøk på å utrydde det jødiske folk, ble det innført lover som kun var rettet mot jøder. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg synes at også her er det en parallell til punktet i byrådsplattformen. Som nevnt pågår det flere reelle ulovlige okkupasjoner i dag, i intervjuet med Eidsvoll referer hun kun til Marokko og Israel selv om hun påpeker at det kan gjelde flere stater. Like fullt er det Israel hun går imot i NTB oppslaget, det fremstår som om punktet er opprettet for å ramme Israel.

Intervjuet kan ses på Facebooksiden ICEJ Norge.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling tar på det sterkeste avstand fra forsøket på å bruke Norges hovedstad som et våpen i kampen mot Israel.

debatt,dag øyvind juliussen,icej norge,sunniva holmås eidsvoll,okkupasjon,eidsvoll,gaza,judea,samaria,jødehat,marokko,israel,jerusalem,kina,russland,tyrkia,tibet