BØNN: – Vi tror på å kunne be
...
BØNN: – Vi tror på å kunne be sammen med mennesker som er fortvilet over sin egen situasjon, det være seg både heterofile og homofile, skriver innsenderne. Foto: Illustrasjonsbilde: Adobe Stock
debatt
Journey er ikke det VGTV beskriver
Del
Vi tror at seksualiteten til mennesker endrer seg gjennom livet, og vi tror på å kunne be sammen med mennesker som er fortvilet over sin egen situasjon, det være seg både heterofile og homofile.

Vi er med i styret for Journey Norge og er ledere for Journey-kurs i Rogaland. Dessuten har vi selv vært på Healing Week utenfor London flere ganger. Vi ønsker med dette å gi et lite innblikk i hva Journey er, og hva det ikke er. Vi er trukket inn i debatten via VGTV som mener at Journey driver med homoterapi. Det er vi sterkt uenige i.

Vi har ingen forventninger til at de vi opplever som aktivister i denne debatten ønsker å forstå vårt perspektiv. De som ønsker å misforstå finner ganske sikkert nok å plukke på i denne kronikken også. Men vi håper det vi skriver her kan være oppklarende for andre kristne.

Mange homofile har blitt dårlig behandlet i kristne sammenhenger, og det er nok det som nå kommer til overflaten i dette lovforslaget om konverteringsterapi. Homofile har fått nok, og de vil ha et forbud mot at vi kristne prøver å endre dem.

Journey er en internasjonal og tverrkirkelig bevegelse. Vi er stolte av å være en del av denne seriøse og tverrkirkelige bevegelsen. Journeys undervisning og opplegg er ikke så spesielt, det ligner på annet kristent arbeid. Vi underviser med utgangspunkt i klassisk bibelforståelse, der ekteskapet mellom én mann og én kvinne beskrives som den beste ordningen for oss mennesker.

Vi ønsker å ha respekt for at andre tenker annerledes enn oss når det gjelder syn på både ekteskap og homofili. Det er mange, også kristne, som har et annet syn og det oppleves ikke som problematisk for oss. De mest konservative synes vi er for liberale i synet på homofile, og de liberale synes vi er for konservative.

Hver sommer arrangeres det i Journey UKs regi en uke der voksne, kristne mennesker kan komme sammen for å søke Gud med tanke på et bredt spekter av problemstillinger de opplever i livene sine.

I løpet av en slik uke i London er det lovsang, undervisning og gruppesamlinger der hver enkelt deltaker får god tid til å dele fra sin historie og bli bedt for. Undervisningen handler om relasjoner mennesker imellom og om relasjonen til Gud. Det blir også delt personlige vitnesbyrd om hva lederne selv har opplevd at Gud har gjort av store og små ting i livene deres.

Det som er spesielt med Journey er at det også snakkes om seksualitet, og om sårbarhet på det seksuelle området. Dette er noe de fleste kristne menigheter i liten grad tør å bevege seg inn på. Så Journey er altså et opplegg der deltakerne kan komme med det som er krevende å bære på i livet, og la Gud få slippe til. Vi har gjennom arbeidet sett mange som får det bedre med seg selv, med menneskene rundt seg, og med Gud.

Symbolske handlinger er en del av opplegget i Journey. VGTV har i serien «Homoterapi» beskrevet hvordan det føltes å skrive ned syndene på en keramikkflis og knuse den etterpå. Vi har respekt for at symbolske handlinger kan virke forskjellig på mennesker. For noen er disse symbolske handlingene svært viktige og virksomme, for andre deltakere er de mer underordnet. Vi forstår at det kan virke rart med slik symbolikk når man ser det fra utsiden, men vi opplever at VGTV og andre tar det ut av kontekst, og mistenkeliggjør dette ved å blåse det veldig opp.

En slik uke i London er for kristne kvinner og menn som selv søker om å få være med. Søknadsprosessen er ganske omfattende, nettopp for å sjekke ut om dette virkelig er noe for den som søker. Man må skrive om hvorfor man ønsker å delta, hva man har av erfaring fra lignende opplegg og om det finnes muligheter for oppfølging i etterkant i nærheten av der de bor. Både heterofile og homofile deltar.

Mange forteller at fokuset i livet endres, at de får ryddet opp en del, og at de opplever seg som tryggere mennesker med et forsterket forhold til Gud. Deltakerne blir ofte mer opptatt av å holde seg nær til Jesus og være i en relasjon til Ham etterpå.

VGTV-serien beskriver uken som en «gay-camp», og den beskrivelsen kjenner vi oss overhodet ikke igjen i. For noen år siden endret Journey UK navnet på denne uken til Summer Week. Dette ble blant annet gjort fordi ordet Healing Week var et navn som kunne oppleves å love mer enn man kunne holde. Slik sett er vi enige med VGTV om akkurat den saken.

Hele tanken med Journey er at de som deltar på kurs hos oss skal få oppleve Guds godhet og kjærlighet. Dette tenker vi på i alt vi gjør på Journey - hyggelig velkomst på hver kurskveld, god mat, åpne og inkluderende holdninger.

Man må være kristen for å gå på kurs hos oss, og man må ha tilknytning til en kristen menighet. Vi er også nøye på at de som kommer på kurs har kontakt med noen de kan få oppfølging av i etterkant dersom det blir behov for dette. Det kan jo dukke opp noe spesielt vanskelig underveis som trenger videre håndtering. Journey tilbyr ikke individuell oppfølging.

Vi i Journey Norge har dratt symbolske handlinger ned på et nivå der det ikke fremstår som veldig fremmed. Det kan være å henge opp en sammenbrettet lapp på korset som en bønn til Gud, eller å skrive ned svar på spørsmål som du får gjennom undervisningen, for å ta dem med i gruppen etterpå.

Gruppene ledes av to personer. Alle deltakerne får god tid til å fortelle fra sitt liv før de blir bedt for. Lederne skal ikke mene og synse om det deltakerne forteller.

Undervisningen går i temaer som skapelsen, hva Jesu død på korset betyr for oss mennesker, relasjoner i familien man vokste opp i, vennerelasjoner, selvbilde, tilgivelse og forsoning, hvordan menn og kvinner er forskjellige m.m. Ingen undervisning pålegger at endring må finne sted. Vi tror at når mennesker holder seg nært til Jesus så vil behov for endringer og justeringer i eget liv bli en del av den naturlige vandringen sammen med Ham.

Vi tror også at seksualiteten til mennesker endrer seg gjennom livet, og vi tror på å kunne be sammen med mennesker som er fortvilet over sin egen situasjon, det være seg både heterofile og homofile. Homofiles interesse for våre kurs er svært liten, og opplegget ivaretar ikke den gruppen på noen annen måte enn de andre deltakerne. Vi tror forøvrig ingen skifter seksuell legning av å gå på kurs hos oss, og vi har selvsagt ingen tro på at man kan endre andre.

Vi tror at Journey internasjonalt, og også Journey Norge, har viktig kompetanse å bidra med i møte mellom medmennesker. For de som tenker annerledes og er forskjellige fra den hetero-normative majoriteten, skal selvsagt ikke oppleve at de møtes med lite respekt og aksept for hvem de er. Og ja, vi tror Gud elsker homofile!

Tro og samvittighet beskrives fra mange av meningsmotstanderne våre som bare miljøpåført. Vår overbevisning er at tro og samvittighet også er en prosess mellom mennesker og Gud. Samvittigheten stikker dermed dypere og påvirker våre grunnleggende verdier.

Det finnes mennesker som er dypt og hellig overbevist om at det å leve ut sine homofile følelser er galt, og de fortjener respekt for det. Å være kristen og kjempe med homofile følelser er ikke enkelt.

At flere har tatt livet sitt etter å ha møtt kristne som har prøvd å få dem til å endre legning er veldig trist, og helt grusomt å høre. Vi hadde ikke drevet Journey-kurs hvis vi hadde hatt den minste mistanke om at opplegget kunne bidra til å gi mennesker slike problemer i etterkant.

Selvmordsproblematikk er et vanskelig tema som ikke har noen lettvinte løsninger. Vi opplever at denne debatten til nå, ikke har bidratt respektfullt til den kompleksiteten som selvmordsproblematikken inneholder.

I menighetssammenhenger er det krevende å snakke om de ulike teologiske syn når det gjelder homofili. Det kjennes som om det er en elefant i rommet når disse temaene kommer opp. Mange er redde for å si hva de egentlig mener, og det er et problem.

Vi tror samtaler om å inkludere homofile på en sunn og god måte er viktige samtaler som kan gjøre at vi beriker hverandre istedenfor å kneble hverandre. Hvis holdninger skal endre seg, må vi kunne snakke sammen som likeverdige med forskjellige syn. Slik dialog tror vi vil komme alle til gode.

Vi er bekymret for at denne debatten om «homoterapi» tar fokuset bort fra de andre forslagene som AP og MDG har kommet med, og som vi mener er en vel så stor inngripen i menneskers liv.

Blant annet er vi bekymret for at barn skal få lettere tilgang på kjønnskorrigerende behandling enn dagens praksis er. Videre at foreldres ansvar og myndighet skal reduseres når det gjelder behandling av medfødte misdannelser, såkalt kjønnsinkongruens.

Dessuten er vi svært skeptiske til forslaget om å åpne opp for mer enn to juridiske kjønn i Norge. Vi tenker vi er født som mann og kvinne slik Bibelen beskriver, og at biologien skal være det avgjørende her.

Dersom det intense, ensidige og tabloide fokuset på «konverteringsterapi/homoterapi» er med på å tåkelegge debatten rundt de forslagene som er lagt frem, er det virkelig beklagelig etter vårt syn.

Norske fagfolk har tidligere publisert sine bekymringer rundt flere av disse spørsmålene bl.a. i følgende artikler: Alarmerende mange føler de er «født i feil kropp» og Misdannelser er ikke kjønnspluralisme.

Alle forslagene skal til votering 10. desember, og ligger tilgjengelige på Stortinget.no Forslag fra Ap Forslag fra MDG.

debatt,journey,vgtv,homoterapi,homofili,kjønnspluralisme,konverteringsterapi,selvmord