DEBATT: «Vi må behandle barnet
...
DEBATT: «Vi må behandle barnet i magen som barnet på armen», skriver Anita Apelthun Sæle. Foto: Adobe Stock
debatt
Barnet i mors mage er verneverdig
Del
Vi må behandle barnet i magen som barnet på armen. Det har rett til liv og menneskeverd. Hyller vi ikke det gryende liv, så vil andre svake mennesker også miste sine menneskeretter. 

For har vi ikke menneskeverd som et lite barn i mors mage, vil vi aldri egentlig få det. Debatten om eutanasi viser dette tydelig. Helt fra konsepsjonen vil det ørlille livet være unikt og et verneverdig tilskudd til den menneskeheten.

I Bibelen leser vi at Gud ser barnet alt fra det «er et foster». «Lenge før mora veit og ser, har Han visst at hjerte skal banke» sier dikteren.

Å bære frem et barn er en vanvittig positiv oppgave og må aldri reduseres til et spørsmål om økonomi, ønskeverdi, omstendigheter eller andre sosiale kvaliteter. Omstendigheter må alltid være underordnet retten til liv. Det er noe destruktivt over et samfunn som tar av dage en femtedel av neste generasjon. Likevel gjør Norge det.

Kravet om «selvbestemmelse» i forbindelse med abort er også basert på en løgn. Det vil alltid dreie seg om to eller kanskje tre personer. Barnet som har rett til liv. Mor som kan være i en vanskelig livssituasjon. Og far som kan svikte. Av disse hensyn veier livet tyngst.

Derfor er adopsjon et alternativ til abort, og den kristne menighet må åpne både hjerte og lommebøker for gravide kvinner i en vanskelig situasjon. Og det dreier seg tross alt om bare noen få måneder av mors liv.

Abort er bare alternativet når liv står mot liv, noe som er en avgjørelse mellom kvinnen og hennes lege. Barnet er et eget individ, forskjellig fra mor, med bankende hjerte og smertefølelse lenge før noen kan se at et nytt individ er på vei. «Du skal ikke drepe» sier det 5. bud. Det må også gjelde de minste av de små, de svakeste av de svake. Et samfunn som ikke tar vare på barnet, er et fattig samfunn, sa Moder Theresa.

Europa står overfor en demografisk vinter. Fødselstallene er katastrofalt lave. Det vil føre til få unge som skal ta seg av produksjonen, omsorgen for en stor gruppe eldre og dessuten for egne barn.

Konsekvensene av abortsamfunnet vil bli tunge å bære. Hvis vi ikke snur den demografiske vinter, vil fremtidens menneske ikke ha noen slekt etter at deres foreldre er døde. Det er et eksperiment Bønnelista ikke vil tilråde, og det er helt i utakt med Bibelens samfunnsorden.

Den 8.–9. september er det valg. Også valg til bispedømmeråd og kirkemøte. Som medlem av Den norske kirke kan du påvirke kirken sitt innhold og veien videre. Om du stemmer på Bønnelista, gir du stemme til at Guds ord igjen blir kirkens autoritet.

abort,debatt,anita apelthun sæle,menneskeverd,bønnelista