KRISTEN LITTERATUR: For hvert
...
KRISTEN LITTERATUR: For hvert år som går selges det færre bøker, dette gjelder kristen så vel som sekulær litteratur. Foto: Dagen-arkiv
debatt
Den kristne bokens særstilling
Del
Kunne vi gjøre det til et mål alltid å være på 
vandring i en kristen bok (om den så kommer 
i tillegg til kriminalromanen, avisen, tv-serien eller 
strikketøyet), ville gevinsten være av uendelig verdi.

Det var tankevekkende å lese om de kristne bokhandlernes utfordringer slik Dagen presenterer dem i sin artikkel torsdag 11. juli. Dessverre er ikke bildet nytt for oss som produserer bøker, trenden har lenge vist at pilene peker nedover. For hvert år som går selges det færre bøker, dette gjelder kristen så vel som sekulær litteratur.

Den kristne forlegger og bokhandler er i likhet med de sekulære aktørene i markedet selvfølgelig opptatt av volum for å sikre forsvarlig økonomisk drift. Mye viktigere er det likevel å bringe mennesker nærmere Jesus med boken som hjelpemiddel.

Den kristne boken kan på mange måter betraktes som et fartøy. Litteraturen vår frakter lesere til Jesus slik han er å møte i Bibelen, og slik mennesker kalles til å leve med ham i dagliglivet.

Hele det litterære sjangerspekteret kan brukes til dette formålet: romaner, oppbyggelsesbøker, misjonsbøker, samlivsbøker, apologetikk, bøker for barn og bøker for ungdom – flåten er mangfoldig. Det vil stadig være et behov for sjødyktige farkoster som kan føre Jesus nær mennesker, slik at han kan endre livene deres. Dette har kristne til alle tider vært klar over, og de har erfart det.

Forkynnere som i dag står i oppgaven med å formidle evangeliet, melder at 70-80 prosent av det de formidler enten er hentet fra noe de har hørt eller noe de har lest. Fra menighets- og foreningslivet rapporteres det om bøkenes store verdi som supplement til det som høres fra talerstolen, og til egen bibellesning.

Så merkbart er faktisk utbyttet av den kristne litteraturen at når bøker nå i større grad synes å velges bort, lider fellesskapene. Kristne som ikke leser, får mindre å dele – og der få har noe å dele, blir det fort tørke.

«Jeg synes rett og slett det er litt krise at folk ikke leser lenger», uttaler Silje Fyllingen fra bokhandelen Sunnbok til Dagen. Men leste de så mye mer før? Ja, tallenes tale er klar. I 1940 ble misjonær Asbjørn Aaviks bok De venter utgitt første gang.

Boken som omhandler det kristne kallet til å spre evangeliet, ble trykket i opplag etter opplag. Da Lunde Forlag i år hentet fram igjen denne tittelen til serien Kristne Klassikere, registrerte vi imponert at boken hadde solgt i over 100.000 eksemplarer.

Til sammenligning vil en misjonsbok av i dag være litt av en bestselger hvis flere enn 2.000 eksemplarer blir solgt. Oskar Skarsaunes Hansens hemmelighet (Credo 1976) er et annet eksempel på en liten bok som solgte i bøtter og spann, nærmer 150.000 eksemplarer ble trykket av denne utgivelsen som kom til å prege en hel generasjon unge kristne.

Innholdet i bestselgerbenevnelsen har endret seg drastisk bare de siste tiårene. I dag synes vi at vi har truffet veldig godt hvis en bok overskrider 3.000 solgte eksemplarer. Det skjer dessverre ikke ofte, men det er heldigvis ikke umulig. Selv ikke for bøker primært rettet inn mot ungdom, som forståsegpåerne hevder mer eller mindre har sluttet å bry seg om litteratur.

I 2017 utga det nyoppstartede Veritas Forlag boken Grill en kristen , en gjennomgang av 20 vanskelige spørsmål belyst fra et kristent ståsted. Dette var stoff for tanken og sikkert tungt å selge? Nei, faktisk ikke. Boken ble en bestselger og er i dag ute i 4. opplag. Over 6.000 eksemplarer har funnet sine lesere!

Fortsetter den trenden Fyllingen i dag registrerer i bokhandelen sin, står vi i fare for å miste et verdifullt supplement som generasjoner før oss har støttet seg til i sitt trosliv. Den kristne litteraturen vil alltid være marginal i den massive strømmen av underholdning og informasjon over mange flater.

Denne marginaliseringen har skutt veldig fart de siste årene i takt med at kristendom marginaliseres. Vi lever ikke lenger i en kristen enhetskultur; dette er vår virkelighet og gjelder både forlag, bokhandlere, forfattere og lesere. Hvis til sist ingen kjøper eller leser den kristne litteraturen, da forsvinner den.

Kjøper du kristen litteratur, investerer du i den kristne bokens fremtid. Leser du kristen litteratur, investerer du i din egen evige fremtid. Kunne vi gjøre det til et mål alltid å være på vandring i en kristen bok (om den så kommer i tillegg til kriminalromanen, avisen, tv-serien eller strikketøyet), ville gevinsten være av uendelig verdi.

Når alt dette er sagt, bør det understrekes at kristne forlag eller bokselgere ikke kan måle hvor godt de lykkes i antallet solgte eksemplarer. Vår suksess måles i hvor godt bøkene greier seg i vannet, hvor sjødyktige de er, hvorvidt de er i stand til å frakte budskapet om Jesus nær leseren. Derfor fortsetter vi som båtbyggere, om du vil – år ut og år inn. For vi vet at selv om bare én av våre kunder kan si: «Denne boken viste meg Jesus», så er alt vårt strev bryet verd.

katrine masvie,tom teien,debatt,kristen litteratur,kristne bøker,lunde forlag,kristne bokhandler