Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Gud sier i sitt ord: Få bort de urettferdige lovene i landet
Del
Atter en gang, er diskusjonen i gang om abort.

Da tenker jeg på det som står i Jesaja 10, 1–4:

Ve dem som lager urettferdige lover, de som sender ut skriv som skaper ulykke, så de kan hindre de hjelpeløse i å få sin rett og ta fra de elendige blant Mitt folk en rettferdig dom, så enker skal bli deres bytte, og for at de kan plyndre de farløse (vergeløse). Hva vil dere gjøre på hjemsøkelsens dag, når ødeleggelsen skal komme langt borte fra? Til hvem vil dere flykte for å få hjelp? Og hvor vil dere etterlate deres herlighet? (rikdom). De har bare å bøye seg ned blant fangene, blant de drepte skal de falle. I alt dette vender Hans vrede likevel ikke bort, men Hans hånd er ennå rakt ut. Guds dom vil ikke bli holdt tilbake. Synden og den ­sosiale urettferdigheten er for stor.

• Om abort. Salme 139 vers 13: For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Er abort galt? Abort er definitivt galt. Det er å ta et menneskeliv, for Bibelen sier at livet begynner ved unnfangelsen.

• Jesaja sier om abort: Med buer skal de unge mennene skytes i småbiter, de viser ingen medynk med morslivets frukt (foster). Deres øyne har ikke barmhjertighet med barna.

• Salme 139 vers 16 sier: Som foster så Dine øyne meg. Og i Din Bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet.

Hvordan er situasjonen i Europa og Norge i dag? Ifølge offisielle tall om abort i Norge, så har det vært 700.000 aborter eller fosterdrap. Dette var og er mennesker som Norge trenger. De skulle blitt mødre og fedre som igjen skulle få barn. Dette er barn som skal leke og vokse opp i våre gater, som siden blir mennesker som er viktige i dagliglivet i samfunnet. Hvordan orke å leve med disse urettferdige lovene?

Det er blitt et sorteringssamfunn, det som er ubehagelig og skremmende, det må fjernes. De med Down syndrom og psykisk utviklingshemmede, hvem gir oss rett til å ta dem vekk fra det samfunnet de var tiltenkt å være i? Dette er Guds skjønne skaperverk.

I Europa for øvrig er det utført åtte millioner fosterdrap og i hele verden er det utført 54 millioner fosterdrap. Listen blir veldig lang om jeg skal gå inn i hver situasjon når det gjelder abort, hvem som skal få lov til å leve, så det blir noen områder jeg kommer til å berøre.

Det er ikke en menneskerett å velge abort, det er heller ikke en menneskerett å legge denne grusomme praksisen på helsepersonell. I Europa er det i dag lov med assistert selvmord, som igjen er en menneskefiendtlig og urettferdig lov. I Europa har det og er fortsatt høye aborttall, men de siste 20 årene har tallet ligget på åtte millioner.

Hvor mange som er døde på grunn av assistert selvmord, det vet jeg ikke om det er noen tall på. Men tall innhentet fra Nederland, og som omhandler Nederland, ligger tallet på omtrent 4200 assisterte selvmord i året. Når det gjelder assisterte selvmord: i mange av disse tilfellene er det ikke snakk om dødelige sykdommer. Ennå er det ikke lov med assistert selvmord i Norge, noe det aldri må bli lov til.

jon olsen,assistert selvmord,selvmord,aktiv dødshjelp,dødshjelp,abort,eutanasi