Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Gang på gang: Israel viser oss Gud
Del
Israelsfolkets historie er enestående. Intet annet folk i verdenshistorien har en historie som Israel. Intet annet folk har overlevd så mange år uten eget land. Og noen av begivenhetene i dette folkets historie er rene sensasjoner uten sidestykke i historien. Hvorfor er det sånn?

Bibelen gir en forklaring. Til og med en forklaring som blir gjentatt gang på gang i forbindelse med forskjellige begivenheter i Israels historie. Josvas bok kapittel 3-5 forteller dramatisk om hvordan israelsfolket etter 40 år i ørkenen gikk over Jordanelven og inn i Kanaans land. Det skjedde med et under: vandet i Jordanelven ble holdt tilbake, så hele folket kunne gå over elven

Hvorfor dette under? Hvorfor kunne ikke israelittene bare krysse elven på samme måte som alle andre? Bibelens forklaring på denne viktige begivenheten i Israels historie lyder: «Dette gjorde han for at alle jordens folk skal skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.» (Josva 4,24).

Slik kom det til å gå! Hensikten lykkes. Da alle kongene i området hørte hvordan Herren hadde uttørket Jordanelven foran israelittene, fryktet de Gud (Josva 5,1).

Begrunnelsen for innvandringen i Kanaan er maken til begrunnelsen for at Gud 40 år tidligere førte israelsfolket ut av Egypt. Den gang forklarte gud formålet på denne måten: «Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg (...) fører israelittene bort fra dem.»

Også det gikk i oppfyllelse! Ryktet om Guds handlinger med Israel spredte seg ikke bare i Egypt, men i hele Midtøsten. Ryktet nådde selv det fjerne Jeriko, hvor kvinnen Rahab kom til tro på Israels Gud (Josva 2,8-11, jf. 2. Mos 15,13-17).

Akkurat det samme vil skje i fremtiden. Når Gud til sist i verdenshistorien fører israelsfolket tilbake til deres gamle land, skal «De folkene som er igjen omkring dere, skal få kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som lå i grus» (Esek 36,36, jf 38,23 og 39,7).

Gud handlet med Israel for å vise resten av verden at han er Gud. Det gjelder både i fortid og fremtid. Derfor har vi som kristne så god grunn til å legge merke til hva som skjer med israelsfolket i dag.

La oss som opplever hvordan Gud har begynt å oppfylle sitt løfte til Israel, følge presten Jetros eksempel: «Jetro gledet seg over alt det gode som Herren hadde gjort mot Israel (...). Jetro sa: «Velsignet er Herren (...) Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder» (2. Mos 18,9-11).

israel,ordet og israel,ole andersen,jødene