LOBBY: Gjennom disse 25 årene
...
LOBBY: Gjennom disse 25 årene har lobbyistene ved kontoret gjennomført et viktig stykke arbeid, både på vegne av den evangeliske befolkningen i Europa, men også på vegne av evangeliske kristne utenfor Europa, skriver Anne Lise Søvde Valle. På bildet ser vi Arie de Pater. Foto: Den europeiske evangeliske alliansen
globalt perspektiv
25 år med evangelisk lobby i Europa
Del
Gjennom 25 år har Den europeiske evangeliske alliansen (EEA), hatt et lobbykontor i Brüssel, som representerer de 23 millionene evangeliske troende i EU´s styrende organer.

Etter en grundig samtale i Den europeiske evangeliske alliansen (EEA) på 80- og 90-tallet, om hvordan man på best mulig måte kunne la en evangelisk stemme høres inn de styrende organer i EU, ble Julia Doxat-Purser i 1994 bedt om å etablere et kontor i Brüssel med nettopp denne hensikt. Det såkalte Brüssel-kontoret har stått for det sosiopolitiske arbeidet i EEA gjennom 25 år.

Arbeidet har skapt en felles plattform for den evangeliske stemme inn i relevante organer i EU, samtidig som man har åpnet en mulighet for evangeliske miljøer og ledere til å engasjere seg i politikk på et europeisk nivå.

Da kontoret ble etablert, skulle det være en felles stemme for 23 millioner evangeliske kristne i 33 land i Europa, som også inkluderer land som ikke er en del av EU, som for eksempel Norge. EU har nå 28 medlemsland, hvor Den evangeliske allianse (EEA) er etablert i de fleste av disse.

Gjennom disse 25 årene har lobbyistene ved kontoret gjennomført et viktig stykke arbeid, både på vegne av den evangeliske befolkningen i Europa, men også på vegne av evangeliske kristne utenfor Europa.

I arbeidet for trosfrihet og religionsfrihet har lobbyistene eksempelvis jobbet hardt på vegne av land i Sentral-Asia, for at europeiske politikere skal ta spørsmål om trosfrihet opp med sine kollegaer i Sentral-Asia.

For tiden er det to lobbyister knyttet til Brüssel-kontoret i EEA; Julia Doxat-Purser og Arie de Pater, (i tillegg til at World Evangelical Alliance har en person i Genève som representerer alle verdens evangeliske kristne i de multinasjonale organisasjonene der). De har begge nok å gjøre, og henter inn aktuelle ressurser til aktuelle arrangementer og møter.

I anledning 25-årsjubileet publiserte Den europeiske evangeliske alliansen (EEA) et intervju med Arie de Pater på nettsiden sin. Et lite utdrag av samtalen følger her:

- Det er et stort privilegium, men også et stort ansvar, å få representere evangeliske kristne i Europa. Det er så mye spennende som skjer i Brüssel, og så mange anledninger hvor jeg kan representere EEA. Utfordringen har vært å gjøre gode prioriteringer og styre tiden godt, stråler Arie, som kun har vært i jobben i litt over ett år.

Jubileet ble markert i midten av januar i Brüssel med blant annet en rundbordsamtale om integrering av muslimer i Europa. Hovedtaler var Christine Schirrmacher (fra avdelingen for islamske studier ved universitetet i Bonn og det Evangelisk-teologiske fakultetet i Leuven).

I tillegg deltok Peter Adams fra St Marys Centre for Peace and Reconciliation i Luton. Begge mener de at kristne kan, og bør, ha en sentral rolle i å integrere muslimer i dagens Europa.

Arie de Pater brenner for arbeidet i Brüssel: - Som kristne er vi kalt til å jobbe for et godt samfunn for alle grupper (eng: the common good for all), og til å være lys og salt.

Arie ber kristne i Europa om å be for dem som er i høye stillinger, både nasjonale ledere og parlamentsmedlemmer i EU-parlamentet. – Be om at de får visdom til å tjene nasjonene og til å ære Gud med arbeidet sitt. Og be om at Guds favør skal hvile over dem. – Opplever du å bli hørt av EU-politikerne? – Ja, jeg opplever stor åpenhet og vilje blant de folkevalgte til å lytte og lære av oss evangeliske kristne.

De Pater advarer mot et stadig mer polarisert Europa hvor enkelte politikere utnytter følelser av utrygghet eller avmakt hos innbyggerne for å få gjennomslag for sine «quick fix-løsninger» på komplekse problemer.

– Vi ser stadig at det finnes mennesker som ikke ønsker seg en åpen debatt basert på fakta, men som heller søker sin egen boble eller et ekkokammer hvor man ikke er interessert i å møte dem «fra den andre siden».

– Dette kan også ramme kristne. Et resultat av disse ekkokamrene, er at minoritetenes stemme drukner. De som roper høyest er de som blir hørt, og lyttet til. I realiteten er det et demokratisk problem.

– Hvilke saker vil bli viktige fremover, for evangeliske kristne i Europa?

– Det er viktig å fortsette arbeidet for religionsfrihet og trosfrihet. Her jobber vi blant annet sammen med andre organisasjoner som; European Platform against Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) og andre trosbaserte grupper. I det nåværende parlamentet er det også etablert en arbeidsgruppe som jobber med trosfrihet og religionsfrihet, og vi håper denne gruppen vil fortsette også etter parlamentsvalget i mai.

– Vi har også engasjert oss i debatten omkring mennesker på flukt, spesielt blant sårbare grupper som konvertitter og apostater. De som trenger beskyttelse fra represalier og forfølgelse på grunn av skifte av tro, burde virkelig få det i Europa.

– Ytringsfriheten er nært beslektet med religionsfriheten, og vi vil fortsette å engasjere oss i debatter omkring den også. Vi har behov for å høre stemmer fra ulike hold i det offentlige rom, og den kristne stemmen er et viktig bidrag inn her, mener EEA-lobbyisten Arie de Pater.

eea,norge,brüssel,belgia,julia doxat-purser,kristendom,peter adams,debatt,anne lise søvde valle,nord råd for misjon og evangelisering