Leder i Åpen Folkekirke Gard R
...
Leder i Åpen Folkekirke Gard Realf Sandaker-Nielsen. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
debatt
Åpen Folkekirke er vranglærere og falske profeter!
Del
Bibelen fordømmer homoseksuell praksis under enhver form som synd, og formaner oss til å skille lag med vranglærere og falske profeter à la Åpen Folkekirke!

I Dagen 10. april drister lederen for Åpen Folkekirke, Gard R. Sandaker-Nielsen, seg til å påstå at "det er teologisk grunnlag for" kirkelig velsignelse av homoseksuelle forhold.

I så fall må dette teologiske grunnlaget finnes et annet sted enn i Bibelen. For homoseksuell praksis under enhver form er ifølge Bibelen synd (jf. blant annet 1. Kor. 6:9-10 og 1. Tim. 1:9-10), og de som gir kirkelig velsignelse til homoseksuelle "ekteskap" er derfor vranglærere og falske profeter.

Sandaker-Nielsen viser til teksten i kirkemøtevedtaket om vigsel fra 2017, der det vises til "tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet må brytes."

Men heller ikke dette har man teologisk grunnlag i Bibelen for å hevde, for i Bibelen formanes vi tvert imot til å bryte med vranglærere og falske profeter (jf. blant annet Rom. 16:17 og 2. Johs. 9-11).

Apostelen Paulus advarte i sin tid lederne for menigheten i Efesus mot at forførere ville komme innen ifra kirken selv: "Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg" (Apg. 20:30). Det er i virkeligheten noe slikt vi er vitne til i Den norske kirke i dag med Åpen Folkekirke og alle de som tolererer vranglæren deres!