INSPIRERT: Det er fantastisk å
...
INSPIRERT: Det er fantastisk å være vitne til dette engasjementet, og det bør inspirere oss alle, skriver Lisa Sivertsen om ungdommers klimaopprør denne vinteren. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix
utenrikskommentar
En nestekjærlig faste
Del
Sammen kan vi gjøre fastetiden til en tid for nestekjærlighet og rettferdighet.

Mens dagene blir lysere og butikken fylles av gul påskemarsipan, markerer kristne over hele verden fastetiden. Det er mange måter å markere fasten på. For mange i Norge er det en tid for stillhet, refleksjon og bønn, noe som gjør godt for travle, moderne mennesker.

Fasten kan også være en tid for måtehold, for eksempel å avstå fra ulike materielle goder. Og for mange er også fasten en tid for nestekjærlighet og rettferdighet. Fasten kan virke avleggs i vårt moderne og ganske sekulære samfunn. Men vi mennesker trenger å kjenne på at vi er et fellesskap og at vi kan være hverandres neste.

Det er lett å miste håpet når man ser nyhetsbildet fra en verden med mange kriser og mange farlige utviklingstrekk. Men hver eneste dag holdes nestekjærligheten mellom oss mennesker i live. Folk hjelper en nabo, ringer en ensom slektning, bidrar i menighetshjelpen, samler inn penger til nødlidende i andre land. Vi gir av vårt eget til den sultne.

Vi i Kirkens Nødhjelp ser betydningen av nestekjærlighet tydelig i arbeidet vårt. Nestekjærligheten redder liv hver dag. De nestekjærlige handlingene gir håp, mot og verdighet.

En rettferdig verden avhenger av nettopp dette, at vi står sammen, at vi holder på denne direkte linjen mellom oss som har mye og kan bidra og de som har lite og trenger vår hjelp.

Verden går fremover på mange måter. Færre lever i ekstrem fattigdom nå enn noen gang tidligere i menneskets historie. Like mange gutter og jenter starter i grunnskolen, globalt har antallet nye hiv-smittede falt med 40 prosent siden 2000, og i samme periode har antallet mennesker som dør av malaria blitt mer enn halvert.

Mange nordmenn har vært med på å sikre denne utviklingen, gjennom frivillig arbeid og gjennom skattekortet. Sammen har vi vært med på å løfte folk ut av fattigdom og sikre at flere nå har tilgang på vann, helsetjenester og utdanning. Vi har utfordret politiske ledere som har sviktet sitt ansvar i mange land. Vi er med på å bygge et sikkerhetsnett for millioner av mennesker.

Likevel lever fortsatt 770 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Mange av verdens fattige bor i land som nå rammes hardt av klimaendringer og ekstremvær. Klimaendringer river ned mye av det vi har vært med på å bygge opp.

Vi lever i en urolig tid, og mange er bekymret for at verdier som nestekjærlighet, solidaritet og rettferdighet er under press. Det er mange motkrefter som truer de verdiene det globale fellesskapet har forsøkt å hegne om etter andre verdenskrig.

Derfor er det desto sterkere å se når hundretusenvis av unge mennesker denne vinteren har vist hvilken kampvilje og solidaritet som bor i generasjonen som skal styre verden i fremtiden. Inspirert av svenske Greta Tunberg har de reist seg i protest mot voksne som ikke hører og ikke handler for å redde kloden mot klimatrusselen. De ønsker å forandre verden, og de vil at det skal skje nå.

Det er fantastisk å være vitne til dette engasjementet, og det bør inspirere oss alle. Det er ingen grenser for hva vi mennesker kan få til når vi forener krefter. Når vi samles i et fellesskap, kan vi få til utrolige endringer.

Vi er nå langt inne i fastetiden, en tid hvor vi utfordres til å reflektere over oss selv, våre valg og over den verden vi lever i. Fasten handler om valg, om å gi avkall på noe for å gi plass til noe annet. Slik gir også fastetiden mulighet for forandring, og dermed også håp.

Vi i Kirkens Nødhjelp finner mye av inspirasjonen til vårt samfunnsoppdrag i profetens Jesajas vakre ord om fasten: «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.

Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne» (Jes 58,5-7). Jesaja snakker om en utadvendt, aktiv faste. Slik blir også fasten en tid for å kjempe for rettferdighet og for å ta vare på vår neste.

Når vår neste trenger vår hjelp, vår innsats, vårt engasjement, skal vi ikke snu ryggen til. Vi skal ta den kloke Jesaja på ordet. Sammen kan vi gjøre fastetiden til en tid for nestekjærlighet og rettferdighet.kirkens nødhjelp,debatt,lisa sivertsen,utenrikskommentar,faste,fasten