UTFORDRET: Vi skal denne uka b
...
UTFORDRET: Vi skal denne uka bli utfordret på valgene vi gjør og som former oss selv og omgivelsene våre - i skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet lokalt og globalt, skriver Andreas Andersen. På bildet ser vi biskop Kari Veiteberg. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix
utenrikskommentar
Verdig liv
Del
Når kirken forstår sitt oppdrag i verden og slåss for menneskers verdighet, da har troen fått hender og føtter. Da kan vidunderlige ting skje.

Menneskeverd og verdighet handler om den verdien hver og en av oss har, rett og slett fordi vi er til. Og det gjelder oss alle, uansett om vi bor i Norge eller Sierra Leone, om vi er rike eller fattige eller om vi lever i frihet eller under slaveri.

Den nye utviklingsministeren, Dag Inge Ulstein, har på en tydelig måte løftet frem dette perspektivet i sine første intervjuer om hva som skal være beveggrunnen for norsk utviklingsarbeid. Det lover godt.

I januar satt Oslo bispedømme «verdig liv» på dagsordenen, og sentralt her står to særdeles spennende biskoper, biskop Kari Veiteberg fra Oslo, og biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone.

Biskop Yambasu er invitert til MisjonsUKA 2019, en årlig markering i Oslo bispedømme av samarbeidet mellom Den norske kirke og Samarbeid menighet og misjon (SMM).

De syv medlemsorganisasjonene i SMM ønsker at denne årlige uka skal være med og skape oppmerksomhet og mobilisere til engasjement for denne delen av kirkens ansvar og tjeneste.

I år har Misjonsalliansen ansvaret, og årets hovedgjest er metodistbiskop John K. Yambasu fra Sierra Leone.

I MisjonsUKA 2019 setter vi søkelyset på ulike sider og nyanser av verdig liv. Vi er enige i at alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. Men hva er et verdig liv? Kan vi ha en felles forståelse av hva verdig liv innebærer uavhengig av om vi bor i Norge eller Sierra Leone – eller andre steder?

Verdighet er et stort og høytidelig ord som det er vanskelig å definere presist og være konkret om. Men verdighet er viktig for oss alle, hver eneste dag og i alle valg og handlinger vi gjør.

Jeg tror ikke vi kan frata et annet menneske hans eller hennes verdighet. Den er iboende hos oss alle, og hører med til det å være menneske, skapt i Guds bilde. Men vi kan tråkke på den, og vi kan krenke den. I dagliglivets samhandling mennesker imellom eller mellom mennesker og maktstrukturer kan verdigheten både fremmes og krenkes. Dette vet biskop Yambasu.

Til Misjonsalliansens magasin Tsjili sier han: Når jeg ser ut av kontorvinduet, ser jeg mennesker som lever i smerte og fattigdom. Jeg ser barn uten barndom og ungdom som har gått glipp av utdannelse. På grunn av krig og konflikter! De fikk aldri muligheten. Som kristne kan vi ikke hvile – for vi er kalt til å gjøre en forskjell i verden.

Biskop Kari Veiteberg, med sin bakgrunn i Kirkens Bymisjon og fra gata i Oslo sentrum, kunne trolig sagt mye med tilsvarende essens - om urettferdighet, om å bli tråkket på og om være marginalisert.

Samtalen mellom disse to engasjerte biskopene, begge med mangeårig praksis fra arbeid på gateplan, vil noen av oss få muligheten til å lytte til på Litteraturhuset denne uka.

Vi skal denne uka bli utfordret på valgene vi gjør og som former oss selv og omgivelsene våre - i skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet lokalt og globalt. Gjennom handlingene våre og på måten vi bruker ressursene våre kan vi både krenke og styrke vår egen og andres verdighet. Vi kan bidra til positive endringer, og vi kan være med og gjøre en forskjell.

Og vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet. Er dette misjon? Ja, dette er også misjon.

Misjonsalliansen jobber rettighetsbasert. Vi vil rette oppmerksomheten mot fattigdom og urettferdighet, men også mot menneskers manglende innflytelse over eget liv, og vi ønsker og vil at sårbare mennesker selv sitter i førersetet og kjenner at de har makt og kontroll i eget liv. Kampen mot undertrykkelse skal komme fra dem selv.

Verdig liv handler altså om grunnleggende rettigheter. Vi har rett til utdannelse og helse, nok mat og et trygt sted å bo. Vi har rett til å ytre våre meninger og utøve tro. Vi har rett til å ikke bli satt i fengsel uten lov og dom og til å ikke bli torturert.

Sierra Leone er et postkonfliktland, og metodistkirken i Sierra Leone var sentral i forhandlingene som førte til fred etter borgerkrigen. Biskop Yambasu har vært involvert i forsoningsprosessen i etterkant av konflikten, der dype sår skulle leges.

Han spilte dessuten en aktiv rolle i å få myndighetene på banen under ebolaepidemien, og han var en trygg støtte for befolkningen i Freetown etter den store jordskredulykken i 2017.

Når kirken forstår sitt oppdrag i verden og slåss for menneskers verdighet, da har troen fått hender og føtter. Da kan vidunderlige ting skje.

Benytt anledningen til spennende møtepunkter i Oslo denne uka. De fleste samlingene er åpne og er gratis. Velkommen!