MEDMENNESKE: «Det må være lov
...
MEDMENNESKE: «Det må være lov og være enige om at vi er uenige. Men ikke tråkk på disse unge menneskene. De har en veldig jobb å gjøre i sine liv», skriver Bjørg Marit 
Baustad Grastveit. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
homofili
Kjære medmenneske
Del
Jeg har hjertebank. Tårene sitter løst. Vi elsker vår sønn like mye som vi elsker de andre barna våre. Vi og de andre barna våre ønsker at også denne sønnen skal få oppleve kjærligheten fra et annet menneske.

Dette er først og fremt ikke et svar på Erling Neerland sitt leserinnlegg den 14. januar, men til alle mødre og foreldre og andre som står i dette.

Jeg er et menneske. Jeg er skapt av Gud og i hans bilde. Til kvinne skapte Han meg. Han kjente meg lenge før han formet meg i min mors liv. Jeg er høyt aktet og elsket av Ham. Ja, Han elsker meg så høyt at han sendte sin eneste Sønn til jorden for at jeg skulle bli frelst.

Jeg er hans øyensten, det fineste han vet, og Han tar aldri øynene sine bort fra meg. Han går alltid foran meg og viser meg vegen. Han trøster meg når jeg er lei meg. Han vil meg aldri noe vondt.

Bibelen er den samme som den alltid har vært. Kan det tenkes at noe av det som står der er tidsbestemt? Altså at de mente ting ut fra den tida? De snakket også om at jorda var flat. Seinere fant de ut at den ikke var det allikevel. Bibelen sier at kvinner skal tie i forsamlingen. Mener vi det i dag?

Det Gud har føyet sammen skal ikke mennesker adskille, men mange skilles likevel. Er det synd? I en periode var det ikke greit at en skilt person hadde forkynnende oppgaver i kirken. Nå er kanskje ikke det heller noen sak lenger? Det er i alle fall slutt på at kvinnene skal tie i forsamlingen. Hvem er det som bestemmer hva som er greit - eller ikke?

Til Prest Erling Neerland: Du er et menneske. Du er skapt av Gud og i Hans bilde. Til mann har han skapt deg. Han kjente deg lenge før han formet deg i din mors liv. Du er høyt aktet og elsket av Han. Ja, Han elsker deg så høyt at han sendte sin eneste sønn til jorden for at du skulle bli frelst. Du er hans øyensten. Du er det fineste han vet.

I Dagen skriver prest Erling Neerland at ingen er homofile. Det er noe man blir. Videre sier han at når vi møter mennesker som erklærer seg for homofile, skal vi si at vi nekter å tro det. Vi skal forklare dem at det er noe de er blitt, og noe de plikter å ta kontroll på. Koste hva det koste vil.

Vår sønn er et menneske. Han er skapt av Gud og i Hans bilde. Til mann har Han skapt han. Gud kjente vår sønn lenge før Han formet han i mitt morsliv. Vår sønn er høyt aktet og elsket av Gud. Ja, Han elsker vår sønn så høyt at Han sendte sin eneste sønn til jorden for at også vår sønn skal bli frelst.

Vår sønn er Guds øyensten, han er det flotteste Gud vet, og Han tar aldri øynene sine bort fra vår sønn. Han går foran han og viser han vegen. Han er tegnet i begge Guds hender.

Jeg har hjertebank. Tårene sitter løst. Vi elsker vår sønn like mye som vi elsker de andre barna våre. Vi og de andre barna våre ønsker at også denne sønnen skal få oppleve kjærligheten fra et annet menneske.

Vår sønn har vært kristen hele livet, og vet at Jesus elsker han som har er. Gud har sagt at alle er like mye verd, og at Han elsker alle folkeslag. Som vi vet, kom synden inn i verden.

Men er det noe mål på synd? Stor eller liten? Noe en klarer å kvitte seg med, eller noe som gjentar seg hele tiden? Er det greit å trå et menneske ned i søla, eller være homofil?

Jeg bare spør for det er så mye jeg ikke vet og ikke forstår. Det er så mye jeg undrer meg over. Hvorfor måtte dette skrives i Bibelen? Kanskje det var så mye av dette fenomenet både i GT tiden, og NT tiden, at de på en eller annen måte få bukt med det, og ta avstand fra det.

Vi som har fulgt vår sønn hele livet hans, ser helt tydelig at når han endelig fortalte om legningen sin til oss, ble han en mer avslappet ung mann. Han hadde funnet sitt jeg. Han hadde ingen ting å skjule lenger. Det går dessverre ikke an å være noe annet enn det vi er. Tror du, Erling Neerland, at vår sønn drømte om å bli homofil når han ble stor?

Dette gjør vondt langt inn i dypet av mitt hjerte. Dessverre vet jeg det er mange som er enig med Erling Neerland. Det er helt greit. Det må være lov og være enige om at vi er uenige. Men ikke tråkk på disse unge menneskene. De har en veldig jobb å gjøre i sine liv.

Ett er sikkert, Jesus elsker oss! På den Store dagen, når den kommer, skal vi alle bøye oss og stå til ansvar for våre levde liv.