VEKKELSE: «Vekkelsene har vært
...
VEKKELSE: «Vekkelsene har vært svært forskjellige, og de har gjennomgående møtt stor motstand, ikke bare fra folk uten en kristen tro, men også fra kristne», skriver Sten Sørensen. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
I fokus
Gud vil vekkelse!
Del
Vi trenger å se at mange mennesker i vårt land kommer til tro, og at kristne forstår viktigheten av å leve mer i overenstemmelse med sin tro.

Dette gjelder forresten hele Europa, og også mange andre deler av kloden. Alt er ikke mørkt. I mange land blir mennesker i store antall kristne og menigheter vokser, men altså ikke i vår del av verden i nevneverdig grad.

Vi har i vårt land hatt store vekkelser hvor mange mennesker er blitt kristne. Vi vil at det skal skje igjen. Vi glemmer imidlertid noe sentralt når vi ser oss tilbake.

Vekkelsene har vært svært forskjellige, og de har gjennomgående møtt stor motstand, ikke bare fra folk uten en kristen tro, men også fra kristne. Hans Nielsen Hauge ble bekjempet fordi det skjedde på en annen måte enn før, men han traff en nerve hos vanlige mennesker.

Knapt noen har hatt større betydning enn ham, men forløpet har gjentatt seg helt fram til vår tid. Vekkelser som ledet til etableringer av frikirker møtte stor motstand i mange bygder fram til så sent som på sekstitallet.

Alt har ikke vært perfekt i disse bevegelsene, men på mange måter har vekkelsene og tilløpet til vekkelser vokst fram i motvind.

Vi ønsker vekkelse, men jeg tror det er viktig å ikke se seg tilbake. Gud gjør alltid noe nytt.

Vi må være nysgjerrig på hva som skjer rundt oss. Hva er mennesker opptatt av, hvordan prater de med hverandre, hvilken musikk spiller de, og så videre.

Likheten mellom rallarmusikken og vekkelsesangene på sekstitallet i deler av frikirkeligheten er slående. Hvis vi ikke utvikler forståelse av hva som skjer og hvordan mennesker tenker, vil vi ikke lykkes.

Så hører vi fra tid til annen at vekkelsen ikke kommer før vi begynner å be mer, før vi ydmyker oss, før vi lever rett, og så videre. Det sies av og til på en måte som om det er nøkkelen, og så er alt annet lite viktig. Bønn og åndskraft er avgjørende.

Vi vil som medmennesker og ledere ikke nå langt om vi ikke lever nær Gud, ber og lar Hans Ord prege oss. Men vi tror dette vil lede oss nærmere mennesker, øke vår evne til å forstå dem og møte dem med en fortelling som vekker tro og nysgjerrighet.

Lev nær Gud gjennom Bibel og bønn, lev i nærkontakt med mennesker rundt deg, sats helhjertet på å bygge Guds rike. Gud vil vekkelse!