Vebjørn Selbekk, sjefredaktør
...
Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen. Magnar Børnes Foto: Magnar Børnes
debatt
Vil Selbekk legge ned Dagen?
Del
Vi har jo allerede kristne aviser i Vårt Land og Norge Idag.

Redaktøren i Dagen har tatt litt mye møllers tran og foreslår i dagens Dagen å legge ned Partiet De Kristne. Han mener at vi har oppnådd det vi ville å presse KrF inn i en borgerlig regjering med Fremskrittspartiet.

Han gikk selv høyt på banen og oppfordret KrF til å bryte løftet som var gitt til velgerene om å ikke gå i regjering med FrP. Venstresiden i KrF, som utgjør halvparten av landsmøte mener at KrF har løyet om å gå i regjering med FrP.

Mange av de borgerlige mener at Knut Arild Hareide kuppet partiet i et forsøk på å gå i regjering med Støre. Så mens KrF beskylder hverandre for løgn og bedrag foreslår nå Selbekk at det er på tide å slutte rekkene.

Jeg har et bedre forslag. Kristne politikere, ledere og mediefolk rydder opp og sier at en skal slutte å lyge. At de tar konsekvensene av sine valg, og at en blir åpne og ærlige om sine intensjoner og veivalg.

At ikke grådigheten etter makt og penger skal være det som kjennetegner kristne i maktposisjoner. Alle vet at jeg ønsket at KrF skulle finne felleskap i den borgerlige leiren.

Men det er faktisk noe som er viktigere. Det kalles ærlighet. I tillegg så er det reelle politiske avstander mellom Partiet De Kristne og KrF.

1. Vi støtter ikke KrF sin iver over EØS avtalen. Det er en avtale som svekker Norges nasjonale selvråderett. Vi ønsker den reforhandlet eller oppsagt.

Vi deler heller ikke KrF sin begeistring over FN. Det er en overnasjonal organisasjon preget av antisemittisme og vanvittig bruk av penger.

2. Vi ønsker å flytte makt tilbake til innbyggerene og redusere offentlig innflytelse i menneskers liv. Vi ønsker å redusere skatter og avgifter. I motsetning til KrF. Vi ønsker å redusere bompenger. I motsetning til KrF. Vi har større drømmer en dyrere bensin.

3. Vi ønsker en stram og rettferdig innvandring. Tvert imot KrF sine ønsker

4. Vi vil arbeide for å definere ekteskapet til å være en innstitusjon mellom en mann og en kvinne. Og løfte frem barnas rett til å vokse opp med sin mor og sin far (eller mannlig og kvinnelig forbilde).

Det gjør faktisk ikke KrF. Ikke bare fordi Ropstad støtter Krf sin familiepolitiske talsmann sin vielse av KrF sin komunikasjon sjef og hennes hustru men fordi KrF har lurer sine velgere også her.

5. Dersom noen ønsker ytterligere innstramming av abortloven vil det bare skje gjennom press utenfra. KrF kommer ikke til å levere noe mer på dette i neste periode. Det tok 40 før de fikk til noe som helst på dette område.

6. Vi er nå det eneste partiet som klart og tydelig støtter flytting av den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

7. Tillit er et nøkkelord. KrF har over flere år hatt god popularitet, men fundamental mangel på tillit. Velgerene er i mye større grad tryggere på oss, selv om vi ikke er like populære.

Så er det en enkel og riktig analyse som Selbekk gir at en vekst for PDK kan forårsake at KrF faller under sperregrensen. Det er likevel PKD som har “inspirert” KrF å ta flere riktige valg i en retning vi ønsker.

Slik situasjonen er nå vil regjeringen Solberg uansett ryke på grunn av Venstre sin posisjon. hver vet. Kan hende vi kan erstatt Venstre på stortinget og få en borgerlig regjering som ikke bare er borgerlig.

Men som og er mer verdikonservativ. For mange er det siste faktisk viktigere. Den regjeringen vi har i dag er svært liberal.