broadcast ikon hvit
annonsørinnhold fra Den Norske Israelsmisjon
Holocaust var det ultimate bev
...
Holocaust var det ultimate beviset på at jødehat fortsatt eksisterte.
Antisemittisme skyller over Europa
Del
Antisemittisme er en sykdom som ikke rammer jøder, men som de likevel ofte dør av».

Vår bevegelse begynte på første halvdel av 1800-tallet. I en tid hvor det var lovfestet at Norge var stengt for jøder. Likevel var det noen radikale mennesker som hadde en stor kjærlighet til det jødiske folk. De kalte seg Foreningen av Israels venner, og ble stiftet i 1844. Foreningen vokste, og ble etter hvert til Den Norske Israelsmisjon.

175 år senere er Israelsmisjonen fortsatt en bevegelse som står sammen med jødene, og viser solidaritet både i ord og handling. Jødeparagrafen ble fjernet i 1851, men jødehatet overlevde. Antisemittiske holdninger, jødehat og forakt har til tider dominert Europa. Holocaust var det ultimate beviset på at jødehat fortsatt eksisterte.

Engasjer deg – vis solidaritet overfor det jødiske folk

Antisemittismen er irrasjonell, uforklarlig og ubegrunnet.

I vår tid ser vi at gamle konspirasjonsteorier vekkes på ny til live i Europa. Nynazisme er på fremmarsj. Norsk jøder føler seg ikke lenger trygg når de går med jødiske symboler. Tyske myndigheter anbefaler jøder ikke å bruke kipa offentlig. Enkelte steder i Sverige er det svært vanskelig, ja nærmest umulig, for jøder å leve fritt og åpent.

Jødiske synagoger i Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice, Brussel og Odessa er blitt brent eller vandalisert. Jødiske graver blir skjendet i flere europeiske land. Jødiske kvinner er blitt overfalt på gaten i Berlin. EUs kontor for grunnleggende menneskerettigheter meldte i 2013 at hver femte europeiske jøde har opplevd en antisemittisk hendelse årlig.

Den Norske Israelsmisjon skal være et festningsverk mot jødehat og antisemittiske holdninger. Det skal være trygt å være jøde – og leve som jøde – i Norge og Europa. Antisemittismen er irrasjonell, uforklarlig og ubegrunnet.

Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012 påviste at antisemittiske holdninger også var utbredt blant dem som aldri hadde møtt en jøde. Forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo påpeker presist at antisemittisme er en sykdom som rammer alle andre enn jøder, men det er jøder som dør av den.

Israelsmisjonen – solidaritet for jødene

Den Norske Israelsmisjon har som formål å vekke til ansvar for jødene. Det innebærer også aktiv handling for å forebygge antisemittiske holdninger og handlinger. Vi tror på undervisning, opplæring og sann informasjon om jødisk tro, identitet og historie. Vi tror på sanne og gode solidaritets- og diakonale handlinger.

Et samfunns holdninger er summen av holdningene enkeltmenneskene i samfunnet har. Den Norske Israelsmisjon trenger flere støttespillere som ønsker å engasjere seg og støtte det jødiske folk i solidaritet. Vi vil ikke snu ryggen til jødene, men vil stå opp for dem og kjempe mot jødehat og antisemittiske holdninger og handlinger! Engasjer deg du også!

Støtt kampen mot jødehat her!israelsmisjonen,jødehat,den norske israelsmisjon,antisemittisme,den norske israelmisjon,foreningen av israels venner