MOTSTAND: Du vil ikke bare møte begeistring og tilslutning. Det vil for deg som ansvarlig leder også være nødvendig å ta valg og beslutninger som vekker motstand og der du kjenner på smerte og ­ensomhet, sa Helga Haugland Byfuglien til Ivar Braut søndag.  Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Ydmykhet og tydelighet

mandag 20. mars 2017

Synspunkt

Det blir mange flere anledninger enn du aner til å forkynne Kristus, i alle sammenhenger. Du vil få bruk for all din innsikt og din lange erfaring fra tiden som menighetsprest. Du vil få bruk for din mildhet og din åpenhet og varhet for den skjulte tro.

Les også: Ivar Braut vigslet til ny biskop i Stavanger

Vigslingstale til Ivar Braut,
søndag 18. mars:

Kjære Ivar Braut. Til lykke med dagen – som er fylt av så mye glede og forventning. Om litt blir du biskop i Stavanger – og du vil få gull-korset lagt om halsen din – det skal du bære som et tegn og som en påminnelse om hva som er sentrum i din gjerning som biskop og tilsynsmann i vår kirke: Å formidle det gode budskap om Jesus Kristus til mennesker i vår tid.

Han byttet plass med oss og gav oss håp for liv og evighet. Der går en usynlig og likevel tydelig linje fra denne dagen tilbake til den dagen da du ble døpt inn i den kristne kirke for å høre Kristus til og følge ham gjennom livet. Da ble det tegnet et kors, trolig også to, over deg. Dåpsveien er vandringen i tro og tjeneste i livets mangfoldige landskap. Du har formidlet at det til tider har vært kupert og trangt, men hvor du ved andres hjelp fikk se at troens rom er større. Og nå er du kommet til et punkt hvor du vil få det store utsynet, som ved Jærens strender, men også erfare de krevende situasjoner der landskapet blir uoversiktlig og vanskelig å manøvrere i. Da vil du få god nytte av din stayerevne til å stå lange distanser.

Mesteren fra Nasaret var en vandringsmann som underveis møtte vanlige folk. Og som gjennom sine handlinger og sine holdninger og sitt liv var en grensesprenger som vi nå vet endret verden. Jesus overrasket, han inkluderte mennesker som var utenfor, han irettesatte dem som satte sperrer for andre og til sist brøt han dødens grenser. Det er han kirken og troende er kalt til å følge etter, også du i din gjerning som biskop. «Den som vil tjene meg, må følge etter meg, og der jeg er, vil også min tjener være.» Joh. 12:26

Hvilke muligheter vil åpne seg for deg i din tid som kirkeleder her, i det flotte og mangfoldige Stavanger bispedømme? Det blir mange flere anledninger enn du aner til å forkynne Kristus, i alle sammenhenger. Du vil få bruk for all din innsikt og din lange erfaring fra tiden som menighetsprest. Du vil få bruk for din mildhet og din åpenhet og varhet for den skjulte tro.

Slik vil du også som biskop fortsatt bekrefte mennesker og være med å fjerne de grenser som mange setter for sin egen frimodighet og gi dem mot og inspirasjon så flere våger å være med i fellesskapet i menighetene. Men du utfordres også til å oppsøke og møte miljøer der du må gå utover dine egne grenser og komfortsoner og utvikle sider nye sider ved deg selv. Du vil ikke bare møte begeistring og tilslutning. Det vil for deg som ansvarlig leder også være nødvendig å ta valg og beslutninger som vekker motstand og der du kjenner på smerte og ensomhet. Til dette kreves både ydmykhet og tydelighet, på samme tid.

Det er en del av biskopens oppdrag både å rettlede og oppmuntre. Det er ordpar som tilsynelatende er umulig å holde sammen, men er det slik? I nesten gåtefulle ord sier Jesus i Mat. 11: «Kom til meg dere som bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg – for jeg er mild og ydmyk av hjertet.» Hva er nøkkelen til å forstå denne formaningen? Det må være at det er kjærligheten til mennesker som gjennomsyrte Jesus sin tjeneste, og som også skal prege vår tjeneste blant mennesker, også når den er krevende og belastende.

Nå skal du meisle ut hvem du skal være som biskop og som Jesu etterfølger. Du vil forme hvem og hva mennesker møter når de møter deg, som biskopen deres, som symbolbærer for kirken. Du blir møtt med forventning og positiv spenning. Du har foran deg en tjeneste der du også blir utfordret til å sette grenser for deg selv. Du vil ikke makte å møte alles forventninger. Med deg har du medarbeidere som støtter deg og som gir deg ærlige råd og tilbakemeldinger. Det trenger også ledere i kirken. Det gjør at du kjenner er du ikke bærer tjenesten alene.

Ivar, snart biskop, vandringen din på dåpsveien fortsetter fra i dag, men du skal inn i nye landskap. Mesteren kaller deg til stadig etterfølgelse som gjør at grenser åpnes og flere mennesker møter Guds nåde som setter fri, fri til å være en neste.

Med deg har du stadig løftene fra dåpen om Jesu nærvær alle dager. Han er trofast.

Vær velsignet og bli til velsignelse – det er vår kirkes bønn for deg i dag.

Amen.

------

 

Les også:

Ivar Braut vigslet til ny biskop i Stavanger  

– All makt bør ha en form for motmakt

Vekkelsesbiskopen

Åpen Folkekirke bruker sin makt