LUFTSLOTT: Dette er et stjerneeksempel på hvordan folk (les: Bakkevig) som menger seg med de rette kontakter og får et sugerør inn i statskassen, uten å blyges bygger sine egne luftslott på fellesskapets regning, skriver John Skåland.  Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Bakkevig bygger luftslott med offentlige midler

fredag 2. mars 2018

Synspunkt

Dersom Trond Bakkevig drev sine prosjekt på samme vilkår som oss, med frivillige innsamlede midler, hadde vi intet imot det. Men at han skal få fortrinn og endog tilføres 24 millioner kroner fra statskassen er blodig urettferdig.

Dagen kunne melde 27. februar at tidligere leder for Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke, prost Trond Bakkevig, siden 90-tallet har mottatt omkring 24 millioner kroner offentlige midler fra UD til sine såkalte «Dialog-prosjekter» i «Det Hellige Land».

Ideen er å skape «Fredsdialog» mellom israelere og palestinaarabere.

En rapport fra Scanteam slakter hele prosjektet, og påpeker blant annet at hele prosjektet mest er Bakkevigs soloprosjekt, og ikke mye samarbeid med blant andre Mellomkirkelig Råd som var forutsetningen. Videre stilles meget store spørsmål med resultatene av prosjektet.
 

 

Dialogprest Trond Bakkevig kaller Dagens omtale av saken for kampanjejournalistikk. #midtøsten - #israel -...

Posted by Dagen on 27. februar 2018

 

Dette er et stjerneeksempel på hvordan folk (les: Bakkevig) som menger seg med de rette kontakter og får et sugerør inn i statskassen, uten å blyges bygger sine egne luftslott på fellesskapets regning. Basert på sin egen teologi, vel avpasset etter dagens politiske korrekthet, setter han i gang kostbare prosjekter som aldri fører noen steds hen, annet enn å tilegne seg penger fra oss andre skattebetalere gjennom statskassen.

Her i landet er vi kommet langt på menings-diktaturets vei. Slike som Bakkevig, med ett bestemt politisk og teologisk syn, får valuta for pengene i det offentlige rom. Det spiller ingen rolle om 24 millioner skattekroner sløses bort i prosjekter som fremstår med null i resultat. Den politiske korrektheten skal fremelskes!

På motsatt side har vi slike som oss i Karmel. Vi har et ganske annet teologisk syn enn Bakkevig. Vi tror på en hel Bibel og på Guds løfter til det jødiske folk om landet Israel. Vi har aldri fått en eneste krone fra det offentlige, og er i tillegg av myndighetene blitt fratatt muligheten for å gi våre givere skattefradrag på gaver de ønsker å gi til Israel. Bare fordi vi tror på en hel Bibel og derfor støtter jødene som bygger ut løftelandet i Judea og Samaria. Ja, vi er endog blitt truet av stortingspolitikere med politietterforskning på grunn av vår støtte til jødiske nybyggere!

Dersom Bakkevig drev sine prosjekt på samme vilkår som oss, med frivillige innsamlede midler, hadde vi intet imot det. Men at han skal få fortrinn og endog tilføres 24 millioner kroner fra statskassen er blodig urettferdig. Det er på høy tid at våre øverste myndigheter setter en stopper for den uretten som finner sted og som begunstiger de politisk korrekte.

Selv har vi lite håp om endringer til det bedre før Herren selv kommer og setter alle ting i rett skikk.