RESPEKT: Det var eit val eg meiner han skal respekterast for, jamvel om verken Tomas Moltu, eg eller mange andre KrF’arar ville tenkt oss å gjera det same. Til det var det for mange sider ved denne marsjen me ikkje kunne identifisera oss med, skriv Hans Olav Tungesvik.
  Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Roa ned no, Tomas Moltu

tirsdag 9. august 2016

Synspunkt

Mitt råd til Tomas Moltu er dette: Roa deg ned, gode ven, gå ikkje inn for å vraka sentrale tillitsvalde som er umisselege ressurspersonar for partiet.

Det er underleg å registrera at ein fredens mann som Tomas Moltu no beint fram er på «krigsstien» etter sentrale personar i KrF.

Først galdt det partileiar Knut Arild Hareide, som valde å gå i Pride-demonstrasjonen i Oslo i juni, noko han grunngav med solidaritet med dei mange homofile som miste livet i terroraksjonen i Orlando i USA stutt tid før marsjen i Oslo.

Det var eit val eg meiner han skal respekterast for, jamvel om verken Tomas Moltu, eg eller mange andre KrF’arar ville tenkt oss å gjera det same. Til det var det for mange sider ved denne marsjen me ikkje kunne identifisera oss med.

Med bakgrunn i denne situasjonen, går Tomas Moltu til det drastiske steget å rå Hordaland KrF til å vraka Knut Arild Hareide ved nominasjonen til stortingsvalet til neste år. Det er sanneleg eit drygt stykke.

Les også:

– KrF er dårlige på vanskelige debatter
Har fått invitasjoner fra andre partier
Refser Hareides valg av rådgiver
KrF, fornyingsstrategi og valresultat
Fylkesleder uenig i at Hareide bør vrakes
Ber KrF vurdere å vrake Hareide

Så har Tomas Moltu notert seg at tidlegare KrFU-leiar Emil André Erstad skal vikariera som politisk rådgjevar for partileiaren ein periode. Personleg har eg lært Emil André Erstad å kjenna som ein særs dugande ungdomspolitikar, utan at eg kjenner hans standpunkt i einskildsaker. Også han vil Tomas Moltu ha bort. Er det slik å forstå at Tomas Moltu meiner alle som ikkje er samde med han i alle politiske saker, bør vrakast?

I KrF, som i alle andre politiske parti, er det partiprogrammet som gjeld. I alle parti er det òg slik at ikkje alle er samde i alt som står i programmet. Men alle har rett til å arbeida for sitt syn ved utforminga av programmet.

I inneverande periode gjeld til dømes denne formuleringa om ekteskapet i KrF sitt program:

«KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne i lovverket. Dette har vist seg å vere den mest stabile ramma rundt oppveksten for barn. Ekteskapet som ei ordning mellom mann og kvinne har djupe røter i tru og tradisjon i kulturar over heile verda.»

Mange av oss vil arbeida for at om lag slik skal programformuleringa vera også for neste stortingsperiode. Der står Tomas Moltu og eg fritt til å arbeida for vårt syn.

Mitt råd til Tomas Moltu er dette: Roa deg ned, gode ven, gå ikkje inn for å vraka sentrale tillitsvalde som er umisselege ressurspersonar for partiet, jamvel om det skulle vera nyansar i syn på einskildsaker, som til dømes å gå i demonstrasjonstog.