Illustrasjonsfoto: KrF/CC/Flickr

KrF fortsatt i sentrum

lørdag 19. mars 2016

Samfunn

Med utgangspunkt i en undersøkelse i Dagens Næringsliv slår Dagens leder 27. februar fast at det ikke er store endringer i KrF-tillitspersoners holdning til Høyre/Frp-regjeringen.

Likevel tegner noen skremmebilder av en venstredreining i KrF. Sannheten er heller at det er regjeringen som beveger seg bort fra KrF og mot mer liberalistiske holdninger.

SYNSPUNKT: Vil KrF bytte ut Erna med Jonas?

Ikke bare vi i KrF registrerer dette. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver: «Men i den praktiske politikk har liberalismen og konservatismen i stor grad smeltet sammen på høyresiden, og førstnevnte har i mange tilfeller fortrengt sistnevnte.» (Røtter og vinger. Et «matpakkeseminar i Jon Lilletuns ånd, red. Svein Helgesen).

KrF er et ikke-sosialistisk parti. Men vi er heller ikke et liberalistisk parti. Liberalismen er en fremmed ideologi for KrF, og vi må si fra om uheldige følger av liberalismen. Frihet er et utmerket ideal og et godt slagord. Men frihet har ulike konsekvenser for ulike mennesker og grupper. Frihet for meg kan bety ufrihet for deg. Kfr. søndagsåpne butikker. Og markedet er ikke noen bedre avgud enn staten.

KRONIKK: Verdigrunnlag og ideologi i KrF

Jeg tror de fleste i KrF er svært fornøyd med partiets holdning til regjeringssituasjonen. Det var riktig å skifte ut Ap-regjeringen. Og det var riktig å inngå avtale med, men ikke gå inn i H/Frp-regjeringen. Om den fortsatt bør støttes, må avhenge av politikken den vil føre.