STYRKE: Selbekk utfordret på Dagsnytt Atten avisen Norge Idag til å være en kritisk røst. Men det er jo nettopp Norge Idags styrke, skriver Jan-Aage Torp. På bildet ser vi Vebjørn Selbekk (til venstre) og Finn Jarle Sæle (til høyre).  Foto: Tarjei Gilje

Et fornyet Dagen og Hanvolds 150.000 seere

mandag 27. november 2017

Dette innlegget er en respons på "Slik bør du forholde deg til Hanvold og Visjon Norge"

Samfunn

Det er en tragedie som brettes ut i avisen Dagen, nesten daglig: Man går systematisk til krig mot evangeliets fanebærere i vår nasjon.

Over nesten hele forsiden mandag bringer avisen «råd» fra Jarle Haugland i Tro og Medier om hvordan kristne skal forholde seg til «Jan Hanvolds tv-virksomhet». Konteksten for disse «råd» er en fiendtlig agenda som gjør noen ispedde vakre ord til et dekke for de som avgir sine vurderinger. Det er som når man smilende denger opp et menneske. Smilet styrker ovegriperens image, men realiteten er stikk motsatt.

I forrige uke så jeg Dagsnytt Atten på NRK2 der en humrende sjefredaktør Vebjørn Selbekk formelig koste seg over en konflikt med avisen Norge Idag der kommentator Trine Overå Hansen hadde gått til et betimelig forsvar for de mange kristne i evangeliets tjeneste som henges ut nesten daglig.

Selbekk har tilstrekkelig språklig innsikt til å vite at Hansens bruk av «djevelens advokat»-uttrykket slett ikke dreier seg om demoner og engler, men henspiller på det latinske begrepet «advocatus diaboli», til forskjell fra «advocatus dei». Hvis Selbekk mot formodning har problemer med å forstå dette, kan ha ta en kjapp telefon. Han har vårt mobilnummer.

Det interessante med Selbekks begeistring på Dagsnytt Atten var at han påberopte seg «vanlige journalistiske prinispper» for sitt forsvar av egen journalistikk, til forskjell fra «kristen journalistikk».

Hvem har sagt at kristen journalistikk ikke skal holde en høyere standard enn å bedrive uthengning, gapestokk, sladder og ryktemakeri!

Det er også hevet over tvil at redelige medier driver ikke journalistikk på det lavmål som Dagen driver nå til dags. Selv leser jeg New York Times og Bangkok Post daglig. Begge aviser er kritiske til sine nasjoners ledere, men de legger betydelige bånd på seg for å unngå skittkasting og uthenging.

Mens Selbekks Dagen er blitt et skittkastings-organ som graver frem forhold fra 15-20 år tilbake for å produsere nytt stoff som kan øke konfliktnivået! Dagen oppsøker bevisst alle aspekter ved TV Visjon Norge og Jan Hanvold som de mener er negative.

Jeg sa til Selbekk for halvannet år siden at jeg ønsket ikke å debattere med min media-kjente sønn i offentligheten fordi dette ville øke konfliktnivået. Men Selbekk anbefalte meg å gå til motangrep. Er dette en redaktør som skjøtter sitt ansvar rett? Etter mitt skjønn er Dagen kommet i utakt med både Guds Ord og medias beste retningslinjer.

Selbekk har i grunnen alltid vært en korsfarer. I mange år imot avhoppere, imot katolisisme, imot frimureri, imot islam. Nå har pendelen snudd. Nå er jaktmarkene endret til for avhoppere og for ekstrem «ytringsfrihet».

At Jarle Haugland synker så dypt som til å delta i «debatten» på Dagens premisser, burde overraske etter som han leder arvtageren etter vårt elskede Kristelig Kringkastingslag (KKL). Haugland har saktens mange gode egenskaper som leder av et slikt organ, men nå lar han seg villig bruke i motsatt hensikt med krigstyper på Dagens forside. Noen milde ord er blandet med et fiendtlig budskap om at «noe er galt» med Jan Hanvold og TV Visjon Norge! KKLs beste idealer var blant annet å være en veileder i forhold til sekulariserings-mediene...

Selbekk utfordret på Dagsnytt Atten avisen Norge Idag til å være en kritisk røst. Men det er jo nettopp Norge Idags styrke. Mens Selbekk har fått en etterlengtet rolle i Kringkastingsrådet, så utfordrer Norge Idag nettopp NRK og Kringkastingsrådet. Mens Selbekk gir uforbeholden støtte til barnevernet, setter Norge Idag søkelyset på de gruoppvekkende inngrep som gjøres av det sekulærhumanistiske barnevernet. Mens Selbekk heiet frem en blogg-mobber som er blitt entydig dømt og straffet av tingrett, lagmannsrett og høyesterett, har Norge Idag gitt tydelige råd om hvordan sjikane og personforfølgelse bør ta slutt. Mens Selbekk radbrekker TV Visjon Norge, så viser Norge Idag konstruktivt hva tv-kanalen faktisk gjør. Dette er hva en avis gjør som «taler der andre tier». Takk, Finn Jarle Sæle & Co!

TV Visjon Norge har ifølge kanalen selv gjennomsnittlig 150.000 seere hver dag, og kanalen vokser! Jan Hanvold har bygd opp en kanal som er blitt det virkelige alternativet for Norges befolkning. For å komplettere bildet i Norge trenger vi å gjenopplive Kristelig Kringkastingslag (KKL), og vi trenger et fornyet Dagen som utøver «vanlig journalistikk» ut fra de beste mediaetiske og høyeste kristne idealer.