ABORT: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sitt forslag innebærer å drepe foster som er levedyktige.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Et grotesk abortforslag

mandag 27. august 2018

Lederartikkel

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark går til dyreriket for å begrunne avlivning av levedyktige mennesker.

Fra to ungdomspartier kommer det nå forslag om å øke grensen for selvbestemt abort i Norge. AUF vedtar trolig på sitt landsmøte i oktober at fristen for å ta abort bør økes fra dagens 12 uker til 18. Unge Venstre har lenge hatt en slik programformulering, men nå går ungdomspartiets leder Sondre Hansmark enda lenger. Han mener dagens grense bør dobles til 24 uker.

Hovedargumentet for å utvide abortadgangen er velkjent: Kvinnens selvbestemmelse over egen kropp må respekteres. Vi må bort fra dagens ordning der en nemnd tar avgjørelsen om hvorvidt en senabort kan utføres etter selvbestemmelsesgrensen på 12 uker.

Det forkjemperne for utvidet abortgrense unngår å nevne, er at så godt som alle politikere er tilhengere av å begrense kvinnens selvbestemmelse over egen kropp. Vi vet i hvert fall ikke om noen norsk politiker som ikke går inn for å gjøre det.

For hvis man vil la kvinnen avgjøre spørsmålet om abort fullstendig selv, så vil det eneste logiske være å gå inn for en grense som varer helt frem til fødselen. I USA har for eksempel en abortmetode kalt «partial birth abortion», delvis fødsel-abort, tidvis vært i bruk.

I disse tilfellene avlives fosteret mens det er på vei ut av fødselskanalen. Det har vi foreløpig ikke hørt noen som har tatt til orde for her hjemme. Selv de som er tilhengere av selvbestemt abort, har nemlig tradisjonelt ønsket et forbud mot at levedyktige barn skal avlives. Det er bakgrunnen for den grensen som settes i norsk abortpraksis mot abort etter 22 uker, da et foster kan overleve utenfor mors mage.

Det er denne grensen Unge Venstre-lederen nå utfordrer med sitt forslag om at abort bør tillates helt opp til uke 24. Sondre Hansmark vil altså at også foster som er levedyktige, skal miste det rettsvernet de i dag tross alt har. Vi kan da få en situasjon der leger på et rom avliver et menneske i mors mage som de samme legene i et annet rom ville satt alle ressurser inn på å redde. Dersom barnet hadde befunnet seg utenfor mors mage, vel å merke.

Det er i sannhet et grotesk forslag. Og når Unge Venstres Hansmark skal begrunne forslaget sitt, kommer hans skremmende inhumane holdning i denne saken enda klarere frem. Vi kan faktisk knapt huske å ha hørt en slik type devaluerende språkbruk om menneskelivet fra en norsk politiker.

– Vi må spørre oss hva som gir fosteret en form for moralsk verdi. Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når det kan føle, som med dyr, sier Hansmark til Vårt Land når han skal begrunne 24-ukersgrensen.

Når man går til dyreriket for å begrunne avlivning av et levedyktig menneske, beveger man seg faretruende nær filosofisk tankegods som de færreste vil bli assosiert med. Den verdenskjente moralfilosofen Peter Singer, som nylig besøkte Norge, gjør nemlig lignende sammenligninger mellom avlivning av mennesker og dyr basert på evnen til å føle. Han setter ikke en gang grensen ved fødselen, men mener at det å ta et sterkt funksjonshemmet spedbarn av dage ikke er verre enn å avlive et høytstående dyr, som for eksempel en hest.

For oss representerer den typen nedvurdering av menneskeverdet som Unge Venstre-lederen gjør seg til talsmann for, et glimt ned i avgrunnen.