Trump kan bli bra for Israel

fredag 30. desember 2016

Lederartikkel

Fra 20.januar vil Det hvite hus igjen bli bebodd av en israelvenn.

Gjennom hele 2016 har vi på denne plass vært kritisk til Donald Trump. Det er det gode grunner til, og vi er fortsatt skeptisk til hvordan multimilliardærens presidentskap vil påvirke verdensfreden, NATO og samfunnsklimaet i USA.

Men på ett område har vi forhåpninger til at president Trump vil bety en positiv endring. Når Barack Obama flytter ut den 20. januar, vil Det hvite hus igjen bli bebodd av en israelvenn.

LES: Trump anklager Obama for forakt mot Israel

Helt på fallrepet av sin presidentperiode viser den sittende presidenten nemlig sitt sanne ansikt når det gjelder forholdet til Israel. Lille julaften gjorde Obama noe ingen amerikansk president har foretatt seg siden 1979. Han unnlot å legge ned veto mot en israelkritisk resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Dermed ble resolusjon 2334 som omtaler Israels byggeaktivitet på Vestbredden og i Øst-Jerusalem som «brudd på internasjonal lov», vedtatt til store og fullt forståelige protester fra den israelske regjeringen.

For oss som har fulgt Obamas Midtøsten-politikk i de årene han har vært president, kommer det manglende vetoet ikke som noen stor overraskelse. Barack Obama hadde ambisjoner om å bli den store fredsskaperen i Midtøsten da han tiltrådte i 2009, uavhengig av om det ville skade de amerikansk-israelske relasjonene. Han begynte med et utilslørt forsøk på å innynde seg blant verdens muslimer. I sin berømte tale i Kairo i juni 2009 skamroste han den islamske religionen og etterlyste en ny begynnelse i relasjonen mellom USA og de muslimske landene.

Alt dette til ingen nytte. For åtte år senere sitter vi med fasiten. Den viser at den sittende presidenten har mislyktes fullstendig i Midtøsten. I Obamas periode som verdens mektigste mann og leder av nasjonen som i hele etterkrigstiden har regnet seg selv som et slags verdenspoliti, har utviklingen vært katastrofal. Krig, terror, politisk uro og massenedslakting av sivile har dominert regionen i fredsprisvinner Obamas regjeringstid. I tillegg har Vesten fått nye geopolitiske utfordringer ved at Russlands militære nærvær i Midtøsten har blitt styrket gjennom Putins allianse med Syrias diktator Assad.

Og nå er altså Barack Obamas avskjedshilsen i Midtøsten-politikken en forsuring av forholdet mellom USA og landets fremste allierte i regionen, staten Israel. Heldigvis er dette antagelig bare temporære forstyrrelser. For rett etter at USAs stemmegivning i Sikkerhetsrådet ble kjent, la Donald Trump ut en melding på Twitter der han lovte at «ting skal bli annerledes i FN etter 20. januar», datoen da han tar eden som USAs 45. president.

LES: Trump vil beholde Twitter-kontoen sin

Donald Trump markerte seg i valgkampen med svært israelvennlige uttalelser. Og valgresultatet ble da også svært godt mottatt av den israelske regjeringen. Også Trumps utnevnelse av David Friedman som ny amerikansk ambassadør i Israel borger for en mer israelvennlig politikk enn den Barack Obama stod for. Friedman har markert seg som en sterk forkjemper for fortsatt jødisk nærvær på Vestbredden. Han er også en uttalt motstander av en tostatsløsning.

Om tre uker vil USA få en president som er mer opptatt av å bekjempe muslimsk terrorisme enn å kritisere Midtøstens eneste demokrati.