Illustrasjonsfoto: Binuri Ranasinghe/CC/Flickr

Endelig en god nyhet for Medie-Norge

fredag 17. juni 2016

Lederartikkel

En årelating av norsk journalistikk som svekker det offentlige ordskiftet.

Mediene både internasjonalt og i Norge er inne i en dyp krise. Her hjemme er enkelte mediebedrifter nå inne i sin syvende eller åttende runde med nedbemanning. Og mer ser ut til å komme rett rundt hjørnet.

For nå er det ikke bare fallet i opplag og annonser i papiravisene som rammer. Det siste og svært bekymringsfulle utviklingstrekket er at også annonseinntektene på nett nå går ned. Grunnen er at gigantene Facebook og Google stikker av med en stadig større del av det digitale annonsesalget her i landet.

Norske nettaviser konkurrerer ikke først og fremst med hverandre om nettannonsene. Vi kjemper mot Silicon Valley. Og det er en formidabel motstander.

Facebook og Google forsyner seg grovt av annonseinntektene som tidligere kom mediehusene til gode. Og de gjør det uten å reinvestere en eneste krone til journalistikk eller samfunnsdebatt i Norge.

De pengene havner i stedet hos amerikanske kapitalister, hedgefond og andre aksjeeiere. Resultatet blir en årelating av norsk journalistikk som på sikt svekker det offentlige ordskiftet.

I denne dystre virkeligheten har det hittil vært få lyspunkter å se. Men kanskje kan det være i ferd med å endre seg. For flere norske mediehus melder nå om en stor økning i antallet digitale abonnenter. Veksten har kommet etter at avisene har innført betalingsmurer på nettsidene sine.

LES: Søndagsavisene forsvinner i Bergen

Det store problemet for mediehusene har vært å finne en måte å ta betalt for journalistikken sin også på det som i fremtiden vil være kundenes foretrukne plattform, nemlig de digitale flatene. Lenge trodde man at veksten i annonseinntekter på nett ville være tilstrekkelig til å demme opp for inntektsbortfallet på papir. Det har altså vist seg å ikke stemme.

Da står man kun igjen med en mulighet. Å slutte å gi bort stoffet sitt gratis på nett.

Det er det stadig flere aviser som nå gjør. Og det gledelige er at disse mediehusene kan melde om at det er betalingsvilje for journalistikken blant nettleserne.

Og i går kom tallene som underbygger denne virkelighetsbeskrivelsen. Den britiske tenketanken Reuters Institute for the Study of Journalism har gjort spørreundersøkelser der de har kartlagt mediesituasjonen i 26 land, deriblant Norge.

Her hos oss svarer 27 prosent at de har betalt, betaler eller er villige til å betale for tilgang på nyheter i digitale medier. Det er et svært høyt tall, hele 20 prosent høyere enn i Storbritannia, som er det landet som omsetter mest per person for slike betalingstjenester.

Fordelen vår her i Norge er nok at vi ligger så langt fremme når det gjelder bruk av andre betalingstjenester på nett som Netflix, Spotify og lignende. Denne viljen til å betale for digitalt innhold kommer nå også mediene til gode.

Endelig.