LEDERARTIKKEL: «Mye tyder på at de kristne er særlig sårbare, ikke bare i denne provinsen, men generelt i det pakistanske samfunnet», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser pakistanske kristne som sørger etter et IS-angrep i desember 2017. Foto: AP Photo/Arshad Butt

Enda et angrep mot kristne i Pakistan

mandag 23. april 2018

Lederartikkel

UD nevner pakistanske kristne spesielt og viser til at IS har tatt på seg ansvaret for flere angrep mot kristne den siste tiden. Her sender UD viktige signaler.

Kristne i Quetta i Pakistan er redde. Likevel kom hundrevis av mennesker til begravelsen til de to kristne som ble drept nær en kirke i byen, søndag 15. april. De to ble brutalt skutt av gjerningsmenn som passerte på motorsykler.

Det er ikke rart at de kristne i Quetta roper slagord og krever bedre beskyttelse, for det er bare et par uker siden forrige drap. Da ble fire kristne menn skutt på åpen gate, mens de var passasjerer i en sykkeldrosje.

Og dette er langt fra hele forklaringen på at byens kristne nå føler seg svært utsatt. For dette er byen der ni mennesker ble drept og 30 såret i et selvmordsangrep på en metodistkirke i julen.

Kirkegjengere hadde nettopp sett barna fremføre et julespill og sto på rekke for å motta nattverd, da minst to menn med bombevester slo til. IS tok senere ansvar for dette angrepet.

Quetta ligger i Balochistan, en provins som lenge har vært herjet av radikale opprørsgrupper og som er nærmeste nabo til Afghanistan. Ofte er det minoritetsgrupper, som shia-muslimer, ahmadiyya-muslimer, hinduer og kristne som rammes.

Mye tyder på at de kristne er særlig sårbare, ikke bare i denne provinsen, men generelt i det pakistanske samfunnet. De blir systematisk diskriminert i skolevesen og arbeidsliv, og de rammes jevnlig av landets strenge blasfemilover.

For ikke å glemme at et betydelig antall kristne jenter årlig kidnappes og tvangsgiftes til muslimske menn. Pakistanske myndigheter gjør lite for å rette opp den urett som blir begått, og blir i for liten grad ansvarliggjort av verdenssamfunnet.

Norsk offentlighet slet lenge med å innrømme at kristne andre steder i verden forfølges for sin tros skyld. Inngrodde forestillinger fra kolonitiden om at kristne var undertrykkere – ikke undertrykte, har gjort det vanskelig å erkjenne realitetene.

Oppfatningen om at kristne umulig kan være ofre er utbredt i hele den vestlige verden. Derfor er det interessant å se at den spanske journalisten og politikeren Pilar Rahola tar et oppgjør med dette i sin ferske bok «SOS Christianos».

Rahola, som selv er ateist, stiller nærgående spørsmål ved den åpenbare mangelen på fordømmelse av forfølgelse, til tross for at så mange rammes. Hun mener det er nødvendig å fortelle verden at mennesker i vår tid drepes ene og alene fordi de er kristne.

En lignende utfordring kom fra den danske journalisten Klaus Wievel i hans bok «Den siste nattverd» for noen år siden. Håpet er at utspill som disse på sikt kan bidra til å endre inngrodde vrangforestillinger om kristenforfølgelse.

Desto mer gledelig er det da at Det norske utenriksdepartementet reagerte etter drapene på kristne i Quetta. I en pressemelding fra statssekretær Audun Halvorsen (H) ble det gjort klart at Norge er bekymret over den alvorlige situasjonen for religiøse minoriteter i Pakistan og krever at landet gjør mer for å beskytte dem.

UD nevner pakistanske kristne spesielt og viser til at IS har tatt på seg ansvaret for flere angrep mot kristne den siste tiden. Her sender UD viktige signaler. Det er ikke vanlig at statssekretærer går ut på denne måten i konkrete utenrikspolitiske saker.

Men etter det Dagen erfarer kommer dette som en reaksjon på at det har vært mange alvorlige angrep mot minoriteter i landet de siste ukene.

Fremdeles reagerer embetsverk så vel som norske politikere for sjelden og for svakt når kristne forfølges for sin tro, men vi merker oss med glede at UD gjennom flere år har vist et engasjement for utsatte minoriteter.