Aggressivt: Blå Kors, Digni og Forut anklager en rekke alkoholprodusenter for å drive sleip og aggressiv markedsføring og lobbyvirksomhet i flere afrikanske land.  Foto: THOMAS MUKOYA, Reuters/NTB Scanpix

Oljefondet ut av alkoholindustrien

tirsdag 18. oktober 2016

Dette innlegget er en respons på "– Alkoholselskaper opptrer sleipt i Afrika"

Lederartikkel

De store ølprodusentene har blinket ut Afrika og India som fremtidens mest lovende markeder. I Afrika ser de for seg 25 år med vekst i ølkonsumet. Men det som blir vekst for én bransje, kan fort bli stagnasjon og tilbakegang for andre deler av samfunnet.

Les også: – Alkoholselskaper opptrer sleipt i Afrika

Vi har sett det så mange ganger i historien: Alkohol ble brukt til å holde folkegrupper nede. Det skjedde blant aboriginerne i Australia, inuittene på Grønland, indianerne i Nord-Amerika og samene på Nordkalotten.

Alkohol ble pumpet inn i urbefolkningene. Resultatet ble nød, fattigdom og svekket evne blant disse gruppene til å protestere mot undertrykkerne og forbedre sin egen livssituasjon. Alkoholen ble en forbannelse. Den bidro til å holde de undertrykte nede.

I våre dager ser vi blant annet i Russland hvordan utbredt alkoholisme bidrar til sosial nød, dårlig helse og forkortet levealder. Og vi ser det i fattige, afrikanske land, der stort alkoholforbruk får enorme konsekvenser for helse, trafikkulykker, fattigdom og vold, for å sitere Digni-leder Jørn Lemvik.

Vi kjenner ikke til at alkoholpolitikk uten restriksjoner har vært til velsignelse for noe samfunn. Dét har vi tatt konsekvensene av i Europa med til dels strenge regler for distribusjon, salg og markedsføring. Dette har vi gjort fordi det er godt for folkehelsa og for samfunnsutviklingen.

Men nå driver de store, internasjonale ølprodusentene aggressiv lobbyvirksomhet for å påvirke alkohollovgivningen i en rekke afrikanske land. Flere steder, blant annet i Malawi og Zambia, har nasjonale prosesser for ny alkohollovgivning stoppet opp, på grunn av press fra industrien. Dette er moderne imperialisme på sitt verste. Nok en gang beriker Vesten seg på andres elendighet.

For å få tilgang til større markeder, ønsker alkoholprodusentene en annen standard i Afrika enn i Europa. En dårligere standard. Det gir ubehagelige assosiasjoner. For slik har store, multinasjonale selskaper også operert når det gjelder blant annet vaksiner og morsmelkerstatninger. Man har forsøkt seg med annenrangs produkter i utviklingsland. Slik tenkning er forkastelig. Det er uttrykk for et kynisk menneskesyn, og det virker kontraproduktivt i forhold til alt arbeidet som legges ned for å skape utvikling og fremgang i disse landene.

Dagen skrev mandag om at Blå Kors, Digni og Forut anklager en rekke alkoholprodusenter for å drive sleip og aggressiv markedsføring og lobbyvirksomhet i flere afrikanske land. De mener det er uholdbart at det norske oljefondet investerer i slike selskaper, og krever at oljefondet blir trukket ut av oljeindustrien. Et 20-talls organisasjoner, samt KrF, SV, MDG og Senterpartiet støtter dette kravet:

– Alkoholselskaper opptrer sleipt i Afrika  

Vi har forståelse for at det må være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra pensjonsfondet, slik Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsmann uttalte til Dagen tidligere denne måneden.

Like fullt mener vi at elendigheten som alkoholindustrien bidrar til er så stor at regjeringspartiene bør lytte til dem som vil trekke oljefondet ut av denne industrien. Oljefondet har en etisk standard. Å investere i selskaper som pøser alkohol inn i fattige utviklingsland er ikke forenlig med denne standarden.

Les også: