TEMAER: Det kan også være en god idé å ha mer temabaserte samlinger i de lokale kirker og lufte ut aktuelle temaer i tiden og vise vei fra Guds ord, skriver Arnfinn Clementsen. Bildet er fra Sarons Dal i Kvinesdal.  Foto: Dagen arkiv

Sommerkonferanse med tydelig fokus

fredag 3. august 2018

Kristenliv

Kanskje stevnet i Sarons Dal kan bli et eksempel på hvordan vi kan og bør samarbeide i byer og bygder over hele landet for å fokusere på Jesus og evangeliet og bringe Guds rike til vårt land.

Jeg slutter ikke å la meg imponere over de tusener, ja, flere titusen som samler seg til kristne sommerkonferanser, festivaler og bibelcamping i Norge hver sommer. Skjærgårds, Hedmarktoppen, Sarons Dal, Himmel og Hav, Oase, Åpen himmel for bare å nevne noen.

At dette går under radaren for sekulære medier er nærmest utrolig. Om noen hundre samler seg til en rockekonsert er media der og gir ofte store oppslag, men det som skjer over hele landet i Kristen-Norge på sommertid ser ikke ut til å ha interesse, hvis da ikke kan kobles til en skandale. Nok om det. Jeg skriver ikke dette ut fra irritasjon, men snarere begeistring.

Jeg vil oppsummere noen av de inntrykk jeg sitter igjen med etter stevnet i Sarons Dal. Stikkordet fra konferansen er fokus!
 Sommerstevnet i Sarons Dal var uten tvil en stor inspirasjon for de flere tusen som gjennom uken besøkte stevnet, inkludert meg. Spesielt gledelig er det å se hundrevis av barn, tenåringer og ungdom, og mange unge familier. Det gir håp for vårt land.

Det er mer enn 40 år siden jeg besøkte sommerstevnet i Sarons Dal første gang som ung og relativt ny kristen. Det gjorde et uutslettelig inntrykk på meg og betydde mye for min vekst som kristen og utvikling av det kallet jeg bar på. Inspirasjonen, gleden, sangen, forkynnelsen, det var noe helt nytt som fanget meg og ga meg lyst til å tjene Gud.

Da som nå var det brannen etter å se mennesker komme til tro og misjon til verdens ender, som var drivkraften og fokus. Det er nå 10 år siden Aril Edvardsen døde på misjonsfeltet i Afrika, og selv om vi fortsatt savner Aril, er det sterkt å se at arbeidet går videre i samme spor under Rune Edvardsens ledelse.

Troens Bevis og Sarons Dal holder fokus på det viktigste; Jesus, evangeliet, misjon, og den store innhøstingen av mennesker for Guds rike. Gjennomføringen av stevnet er blitt mer profesjonell med lyd, bilde og tekniske muligheter, sangen er fornyet og kvaliteten løftet, en del av opplegget har fått nye rammer, og satsingen på barn og unge har blitt større. Likevel, stevnet er så gjenkjennelig.

Det handler om visjonen for å nå de unådde, ja, hele verden med evangeliet, og om troen på den store innhøstingen før Jesus kommer tilbake! Her er det ikke avkristning som er i fokus, med vekkelse og misjon!

I Sarons Dal møtes alle generasjonene. «Planetene» for barn og tenåringer, forkynnere og sangere i ulike generasjoner, unge og eldre kollektører, møteverter og parkeringsvakter, og folk i alle aldre fyller stoler og møtehall med forventning og begeistring!

For meg er dette et forbilde på hvordan kirker og forsamlinger kan fungere i det lokale miljø, selv om antall mennesker ikke kan måle seg med et storstevne. Samtidig som alle generasjoner tjener Gud side om side har Sarons Dal satset på den unge generasjonen, og det gjør at visjonen og misjongløden vil fortsette!

På sommerstevnene i Sarons Dal demonstreres kristen enhet. Ikke enighet i ett og alt, men enhet i troen på vår Herre Jesus Kristus og Hans ord. Det er Åndens enhet. Vi møtes fra nær sagt alle slags kirkesamfunn og menigheter, nye og gamle sammenheng. Fokus er det vi står sammen om, evangeliet om Jesus til hele verden! Jeg tror at vi også på det lokale plan i sterkere grad skulle markere denne enheten på tvers av forskjeller.

Det behøver ikke å gå på bekostning av å bygge våre kirker og forsamlinger, eller stå for det vi har tro på, men det kan gi styrke til større gjennombrudd for evangeliet i bygder og byer. Sammen som Jesu Kristi kropp kan vi som tror på Guds ord og Den Hellige Ånds virksomhet gjøre Jesus synlig i våre bygder og byer!
.

I panelsamtalene under sommerstevnet møttes ulike ledere og forkynnere for å ta opp viktige tema. I år ble blant annet «helbredelse», «moderne trender, opplevelseskristendom og kirkefedre», islams påvirkning på framtiden, og vekkelsesmøtet satt på agendaen. Gode innledninger som belyste ulike sider av temaet, og spennvidde i meninger blant paneldeltagerne ga nerve i debatten.

Samtidig viste det at kristne kan snakke sammen, se hverandre inn i øynene og debattere saklig og i ærlighet og kjærlighet.
 Det kan også være en god idé å ha mer temabaserte samlinger i de lokale kirker og lufte ut aktuelle temaer i tiden og vise vei fra Guds ord.

Troens Bevis inviterer til bredt samarbeid om misjon. Det handler ikke om å eksportere Troens Bevis som merkevare, men om å hjelpe og støtte hverandre og bidra til at evangeliet når lengst mulig ut. Her er Troens Bevis etter min mening unikt. Vi finner neppe noen kirke rundt i verden som heter Troens Bevis. 
Jeg er takknemlig for å være en liten brikke i dette store arbeid hvor vi står sammen med fokus på det aller viktigste.

Kanskje stevnet i Sarons Dal kan bli et eksempel på hvordan vi kan og bør samarbeide i byer og bygder over hele landet for å fokusere på Jesus og evangeliet og bringe Guds rike til vårt land. 
Til slutt, en stor takk til Troens Bevis og Rune og Sølvi Edvardsen som står i spissen for dette verdensvide arbeidet fra den norske bygda Kvinesdal!