KIRKETANKE: Dagens lutherdom har for lengst forlatt det meste av den luthersk-reformatorisk kirketanke. Og det har fått avgjørende konsekvenser nettopp for oppfatningen av hvordan Skriftens autoritet er å forstå, skriver Bernt T. Oftestad.  Foto: Fotolia

Skriften og menigheten

lørdag 8. april 2017

Kristenliv

Det er ikke det at vi tror dens innhold, som gir Skriften autoritet. Sin autoritet har den fra apostlene, som Kristus gjorde til kirkens grunnvoll.