EVANGELIET: Det må fortsatt være selve evangeliet som er det bærende i evangelistens tjeneste. Så enkelt, så komplisert, så klart og så uforståelig som det er, skriver Tarjei Gilje. På bildet ser vi Billy Grahams kiste bli båret til begravelsesseremonien. Foto: AP Photo/Chuck Burton

Evangelistens ord til oss alle

onsdag 7. mars 2018

Kristenliv

Evangelistens tjeneste vil til enhver tid være omstridt. Fordi evangelistens ord utfordrer oss alle.