Trygve Slagsvold Vedum er part
...
Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Foto: Silje Rognsvåg
Dette mener Senterpartiet
Del
Sp sier nei til tvillingabort og eggdonasjon, og ja til egen bistandsminister.

Hva får du om du stemmer på Senterpartiet 11. september? Dagen har gjort et dykk ned i deres politiske partiprogram.

Se også video øverst på siden.

Les også: Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet?

Abort

Videreføre dagens lov. Fastleger skal ikke kunne reservere seg mot å henvise til abort, sette inn spiral eller skrive ut hormonell prevensjon.

Bioteknologi og fosterdiagnostikk

Nei til fosterreduksjon, surrogati, eggdonasjon, embryodonasjon og tidlig ultralyd til alle. Fosterdiagnostikk gis kun til gravide i risikogrupper.

Nei til forskning på befruktede egg, fostervev og aborterte fostre.

Asyl/innvandring

Sp vil føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk. Norge må ha en klar praksis i asylsaker for å redusere antallet som søker asyl uten beskyttelsesbehov, og få kortere saksbehandling.

Styrke frivillige organisasjoner som har gode prosjekter for enslige mindreårige asylsøkere.

Eldreomsorg

Eldreomsorg skal hegne om de gamles verdighet. Sp vil prioritere «åpen omsorg», styrke omsorgslønnsordningen og løfte velferdsteknologien.

Aktiv dødshjelp

Sp vil ikke tillate aktiv dødshjelp, men styrke omsorgstilbudet ved livets slutt.

Bruk av oljepenger

Ha en moderat bruk av oljepenger, godt innenfor handlingsregelens rammer. Oljefondet skal styrke sitt arbeid med etikk.

EU/EØS

Sp er mot både EU og EØS.

Miljø

Som oljenasjon har Norge et særlig ansvar for å gå foran i arbeidet med klimaomstilling og nå Paris-avtalens mål. Norge bør ligge i tet internasjonalt.

Sp er skeptiske til tiltak som bare flytter problemet til et annet sted med høyere utslipp og færre norske arbeidsplasser som resultat.

Oljeboring i nord

Verne Møreblokkene, Lofoten, Vesterålen og Senja. Hensyn til klima, miljø og fornybare næringer veier tungt ved tildeling av nye leteområder.

Skole

Beholde friskoler på alternativ pedagogikk eller livssyn, men stramme inn på andre privatskoler.

Skolen skal ikke være verdinøytral, men bygge på likeverd, likestilling, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og humanistiske kulturarv.

Kirke- og trospolitikk

Kirke, religion og livssyn bør være et offentlig anliggende. Sikre økonomisk likebehandling. Være restriktiv på finansiering av trossamfunn fra utlandet.

Familie

Sp vil øke barnetrygden og holde den skattefri. Kontantstøtten videreføres for barn mellom ett og to år. Engangsstønad ved fødsel økes til 100.000 kroner.

Foreldrepermisjonen skal tredeles. 14 ukers fedrekvote gjeninnføres som steg på veien dit.

Alkohol

Restriktiv politikk som regulerer tilgangen til alkohol. Ønsker alkoholfrie soner og vil redusere det skadelige alkoholkonsumet.

Bistand

Minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekt skal gå til bistand. Sp vil effektivisere bistanden slik at mindre går til administrasjon av organisasjoner og stater. Sp vil heller hjelpe på individnivå, som gjennom mikrokredittordninger.

Bistand må også brukes slik at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning.

Sp vil gjeninnføre en egen bistandsminister i Norge.

Israel/palestinerne

Nevnes ikke.

Les mer i Senterpartiets partiprogram.