JØDER: Som kristne har vi et kall til å velsigne alle mennesker. Likevel står vi et gjeldsforhold til det jødiske folk, slik Paulus uttrykker det i Romerbrevet kapittel 15 og vers 27. Jeg oppmuntrer deg til å ta del i prosessen av forsoning og forbrødring som i dag finner sted mellom jøder og kristne, skriver Dag Øyvind Juliussen. 
  Foto: Scandinavian Stockphoto

Kristne og Israel

Israel bomber mål på Gazastripen

midtøsten

Israelske kampfly har angrepet mål på Gazastripen etter at en israelsk bolig ble truffet av en rakett skutt ut fra det palestinske området.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.